Nieuws
29 April, 2015

Terugblik Inspiratiedag Liniedoorn, Breda

Img 2535
Onze journalist Aïda Jaber schreef het volgende verslag over de Inspiratiedag in Breda.

Kernwaarden
Voor de tweede IPC Inspiratiedag van dit jaar gingen zo'n vijftig deelnemers op bezoek bij kbs de Liniedoorn in het Brabantse Breda. In zijn introductie vertelde Robin Belles, mede-directeur van IPC Nederland, dat de mensen van deze IPC-school betrokken, ambitieus, creatief zijn en verbinden en dat dat kernwaarden zijn van wat er in een schoolgebouw gebeurt. Maar om dat te worden, moet je er wel iets voor doen. Hij sprak de hoop uit dat de gasten deze middag leuke en inspirerende dingen zouden meemaken op de Liniedoorn, waar een aantal teamleden liet zien wat ze dagelijks doen om kinderen te motiveren.

Creativiteit
Daarna was het woord aan Antoinet Sommers, directeur van de Liniedoorn. Drie jaar geleden is de school op IPC overgestapt. Ze richtte zich vooral op creativiteit in het IPC-onderwijs op deze school. We willen vijf-sterren onderwijs bieden waar iedereen de kans krijgt te stralen. Ze vertelde over de leercirkel van de Amerikaanse psycholoog David Kolb, die volgens haar goed te combineren is met IPC. 

De leerkracht inspireert, organiseert en is behalve begeleider ook coach. De leerling kan het receptieve vermogen (het kind ervaringen op laten doen) ontwikkelen en krijgt de ruimte om zelf keuzes te maken. De Liniedoorn ligt in de woonwijk Doornbos en 95 procent van de leerlingen is van allochtone afkomst (meerendeel is Turks en Marokkaans). Voor die groep werkt het thematisch werken volgens Sommers heel goed. Groepen 3 t/m 8 werken met de Mileposts van IPC. Groepen 1 en 2 werken met Piramide.  Voor cultuureducatie kunnen basisscholen in Breda nog gebruik maken van De Ontdekking of Kunstmenu. Op de Liniedoorn komen ook de Bieb op School en een muziekdocent.

Leukste les ever
Ict is de leukste les ever. Dat zeiden de leerlingen toen ze tijdens de unit bloemen en insecten kennis maakten met ict. Op de wand in een van de klaslokalen was te zien hoe en wat de leerlingen voor die unit gedaan en geleerd hadden. Op de Liniedoorn worden kennisoogst en start soms samengevoegd. Bij een kennisoogst geven wij heel veel informatie en leggen we uit wat we gaan doen in elk vak. 

Dat het bedoeld is om erachter te komen wat de kinderen al weten, levert bij ons weinig op. Er komt weinig uit, de kinderen hebben weinig kennis en krijgen het van huis uit ook niet mee, zegt een leerkracht, die er aan toevoegt dat ze ondanks dat wel merkt dat haar leerlingen leergierig zijn.  Een IPC-medewerker doet de suggestie om de kinderen voorafgaand aan een unit te prikkelen. Daarop antwoordt de leerkracht dat de school zoekende is. Kinderen vinden IPC wel veel leuker dan gewoon werken. Het is anders, beklijft veel beter.

Mindsets
Bart Heuvingh (26) studeerde psychologie en bewegingswetenschappen en is nu topsportbegeleider jeugdopleidingen bij AZ en heeft zijn eigen bedrijf. Hij ontwikkelde SportMindset vanuit zijn passie voor talentontwikkeling. De theorie van mindsets kan volgens hem niet alleen toegepast worden in de sport, maar ook in het onderwijs. De mindset helpt iemand met het ontwikkelen om zoveel mogelijk te groeien.

De theorie van mindsets is ontwikkeld door Carol S. Dweck, een psychologe uit de Verenigde Staten die werkzaam is bij de Stanford Universiteit. Zij was benieuwd waarom sommige mensen succesvol worden en andere niet. Al snel kwam zij erachter dat dit te maken had met het feit dat sommige mensen doorzetten bij tegenslag, terwijl andere hulpeloos reageren.  

Waarom zetten sommige mensen door bij tegenslag, terwijl anderen het bijltje erbij neergooien? Dweck liet in meerdere onderzoeken overtuigend zien dat doorzetten voortkwam uit de manier waarop iemand naar zijn vaardigheden kijkt. De manier waarop iemand naar zijn vaardigheden kijkt, noemde zij mindset.  Er zijn twee verschillende mindsets:

Statische mindset
In de statische mindset ziet iemand zijn vaardigheden als een vaststaande eigenschap. Je hebt een bepaalde hoeveelheid talent en dat is het dan. In deze mindset moet het kind zich steeds bewijzen. Het welzijn is minder, dat levert stress op.

Groeimindset. In de groeimindset gaat iemand er daarentegen juist vanuit dat vaardigheden te ontwikkelen zijn. Door veel te oefenen en te leren van fouten word je ergens steeds beter in. Hoe meer je je best doet, hoe beter je zal worden. In deze mindset ziet het kind het leven als een ontwikkeltraject en kan het verbeteren.

De mindset die iemand heeft, zegt dus eigenlijk iets over zijn overtuigingen over ontwikkelbaarheid. Heb je de statische mindset dan geloof je meer in nature (aangeboren, vastaandheid, wiskundeknobbel). 

Mensen met de groeimindset geloven meer in nurture (oefenen, ontwikkelen, trainen).  Bij dit alles spelen zaken als hoe het kind omgaat met tegenslagen en feedback en of het gemotiveerd is een belangrijke rol. Het moet de overtuiging hebben dat het iets kan leren. Overtuiging -> vaardigheden -> gedrag.

Groei moet je op een simpele manier voor een kind zichtbaar maken.

Daarbij haalde Heuvingh nog een toepasselijk Afrikaans gezegde aan: Gras groeit niet door er aan te trekken, het moet een goede voedingsbodem hebben.

De Spekmannen
De Spekmannen zorgden voor een muzikale afsluiting van de Inspiratiedag, waarbij ze goed hadden geluisterd naar wat er door de sprekers en gasten was besproken. De dag werd afgesloten met een hapje en drankje.

Great learning, Great teaching and Great fun