Nieuws
13 December, 2016

School in the picture!

Erichem1

Zoals kinderen in de klas van elkaar leren, zo kunnen ook scholen van elkaar leren. Bovendien is het mooi om elkaar te laten zien hoe het gaat met IPC. Dit keer is de eer aan De Kastanjepoort uit het Gelderse Erichem.

Hoe gaat het met IPC op school?  “Wij werken op de Kastanjepoort nu een jaar met IPC. En het is zo ontzettend leuk! De leerkrachten zijn erg enthousiast en de thema’s die we behandelen sluiten aan op belevingswereld van de kinderen. We merken ook dat de kinderen steeds meer vertrouwd raken met het wandbord.”

Wat zijn de opvallendste resultaten tot nog toe? “Het is heel mooi om te zien dat de kinderen ‘groeien’ in hun proces. Ze leren bijvoorbeeld samen werken en informatie opzoeken door verschillende bronnen te gebruiken. Voorheen gebruikten de kinderen één bron om uit te kiezen, maar er zijn ook kinderen die al meerdere bronnen gebruiken. Kinderen zijn zich veel meer bewust van het vaardigheidsdoel dat centraal staat en kunnen al goed benoemen of ze in de aanvangsfase, ontwikkelingsfase of de beheersingsfase zitten met hun ontwikkeling.”

Wat staat dit jaar centraal? “Dit jaar staan 5 thema’s centraal. Zo hebben de kinderen in de middenbouw het thema ‘Zij maakten het verschil’ en ‘Speelgoed’ behandeld. De bovenbouw is tot nu toe bezig geweest met het thema ‘Gevoelens’ en ‘De wijde Wereld’. We focussen ons dit jaar nog meer op de vaardigheidsdoelen. Ook hebben we ons wandbord actueler gemaakt door bijvoorbeeld een pijl te gebruiken om aan te wijzen aan welk doel we werken. In januari komt IPC terug in het rapport van de kinderen. Hier zijn we nog mee bezig.”

Neem ook eens een kijkje op de website van De Kastanjepoort.

Great learning, Great teaching and Great fun