Nieuws
14 November, 2017

Early Years in de praktijk op de Van Heemstraschool

Hattem4Informatieplaats
Samen leren met de Early Years.

De Van Heemstraschool uit Hattem werkt al een paar jaar met IPC. De kleuters werkten aanvankelijk nog met ander onderwijs. Omdat de resultaten in groep 1 en 2 ondermaats waren werd de school geadviseerd om de Early Years eens op proef te nemen. Leerkrachten Niels en Liz vertellen over hun ervaringen.

Wat was de aanleiding om ook bij de kleuters met Early Years/IPC te gaan werken?
De resultaten volgens de registratiesystemen waren verschillend en niet goed genoeg. De reden daarvoor was dat het simpelweg ontbrak aan een rijke leeromgeving. Dat kwam erop neer dat er te weinig nuttige leersituaties nagebootst werden. We moesten op zoek naar meer dynamiek in het leren.

Jullie zijn dit jaar begonnen, wat waren de eerste ervaringen?
We zijn met het thema ‘Huis en thuis’ bezig. Daar gaan de kinderen bijvoorbeeld aan de slag met eigen bouwtekeningen. Daar stappen ze vol enthousiasme in en laten eigenlijk een niveau zien dat we daarvoor nog niet van ze kenden. Het leerproces is afwisselender en dynamischer.

Waren er ook zaken waar je aan moest wennen?
In het begin kosten de lesvoorbereidingen wat meer tijd. Je hebt extra materiaal nodig en als dat er niet is wordt een beroep gedaan op je inventiviteit en creativiteit. Dat noodzaakte ons om van per lesweek plannen naar per zes weken plannen te gaan. Ook hebben we meer tijd vrijgemaakt om de lessen beter neer te zetten. Inmiddels zijn we daaraan gewend en springen we flexibeler met de lessen om.

Waar we in het begin meer werk hadden geeft de zelfstandigheid van de kinderen nu meer ruimte om te stimuleren en observeren. Kinderen tonen meer initiatief, wij kijken wat ze nodig hebben en krijgen meer tijd om lessen te verbeteren.

Zijn de resultaten verbeterd door Early Years?
Jazeker, de kinderen hebben een andere houding in de klas. Die observatie komt overeen met hogere cito-resultaten recentelijk. Ondanks dat we een Daltonschool zijn was het leren nog vaak leerkracht-gestuurd. Het was eerst: “Ik doe wat juf zegt.” Nu is het: “Wat willen we leren?” Waar nodig sturen we natuurlijk aan. We zijn pas net begonnen, maar de kinderen zijn nu al meer eigenaar van hun leerproces.

Hoe verklaar je die betere cito-resultaten?
Het leren heeft meer betekenis voor de kinderen. Dat geeft ze niet alleen meer plezier, maar laat ze ook beter onthouden. Er is meer kennis in de klas. De kinderen verbazen niet alleen ons, maar ook ouders. Zo hadden we een les buiten op het schoolplein met een fotograaf. Het ging over plaatsbepaling. Dan komen de kinderen thuis en hebben ze het opeens over een lastig begrip als plaatsbepaling. Het is bijzonder om te zien hoe ze dat oppikken. 

Waar willen jullie met het oog op de toekomst nog in verbeteren?
We zijn nu met mooie dingen bezig en willen dat graag uitbouwen en nog beter organiseren. Er was eerst een gat tussen groep 2 en 3, maar dat wordt nu een doorgaande lijn. De kleuters sluiten beter aan op het niveau in groep 3.

Great learning, Great teaching and Great fun