Nieuws
23 March, 2017

In de picture: de Kluinveenschool!

Schoolfoto

Wat is er leuker dan van elkaar leren en ervaringen delen? We horen graag van jullie hoe het leren met IPC gaat. Dit keer is de eer aan de Kluinveenschooluit Wierden.

Hoe gaat het met IPC op jullie school? Op 6 juni 2013 hadden we onze eerste studiebijeenkomst over thematisch werken. Na een halfjaar experimenteren en vergaderen hebben we in januari 2014 als team heel bewust de keuze gemaakt voor IPC. Vanaf het schooljaar 2014-2015 zijn we volop gestart met IPC-onderwijs.

We zijn nog steeds heel blij met de keuze voor IPC. Enkele winstpunten zijn: focus op leren, doelgericht werken, betekenisvol leren en verbinding tussen de vakken. “Yes, IPC vanmiddag!”, horen we regelmatig terug in de school. Niet enkel omdat IPC leuk is, maar omdat leren leuk is! Wat zijn de opvallendste resultaten tot nog toe? Door het volgen van de IPC Coördinatoropleiding en de begeleiding vanuit IPC zijn we steeds leergerichter gaan werken. Waar we een paar jaar geleden nog vaak lessen voorbereidden in de trant van: “Wat zullen we gaan doen?”, is het nu: “Wat gaan we leren en wat moet je nog leren om beter te worden?”. Deze manier van denken is niet alleen bij de IPC-vakken zichtbaar, maar zijn we ook bij de andere vakken gaan toepassen. De focus op leren is een van de opvallendste resultaten van het werken met IPC.

Wat staat dit jaar centraal? Onze twee IPC-coördinatoren kwamen tijdens de IPC Coördinatoropleiding op het geweldige idee om de acht persoonlijke doelen te koppelen aan ons LOGO. In september 2016 heeft groep 7/8 een presentatie verzorgd voor alle ouders over die doelen. Sindsdien hangen de doelen zichtbaar in onze hal.

Elke maand stellen we één persoonlijk doel centraal. Dan hebben we het over drie kenmerken: Wat zien we? Wat horen we? En wat voelen we? De begrippen krijgen zo meer inhoud en we gebruiken ze vaker in onze dagelijkse omgang.

Great learning, Great teaching and Great fun