Nieuws
01 June, 2017

Nieuw Fins onderwijsprogramma in geest van IPC

Fins

Het Finse onderwijssysteem gold jarenlang als een van de besten in de wereld. De laatste jaren blijkt dat op zijn retour. Kinderen vinden school niet meer leuk en de leerprestaties vallen tegen. Dat noopte de Finse overheid tot hervormingen met een resultaat dat sterke gelijkenis vertoont met het IPC-onderwijs.

Sinds dit jaar werken Finse scholen in het basis- en middelbaar onderwijs met een nieuw curriculum met focus op vaardigheden, vakoverstijgend onderwijs en (wereld)burgerschap. De eerste resultaten uit het internationale PISA-onderzoek zijn veelbelovend: Finland stijgt weer in de ranking.

Geheel in lijn met IPC gaat het Finse onderwijs weer inzetten op leren zinvol maken. Kinderen zijn bewuster van hun leerproces en zien in hoe waarde(n)vol leren is gedurende een mensenleven.

Als je benieuwd bent naar de Finse onderwijshervormingen klik je door naar Nuffic. Meer over de Nederlandse variant van het Finse succes lees je op onze website.

Great learning, Great teaching and Great fun