Nieuws
27 June, 2017

School in the picture: OBS De Venen

Img 20170622 175201584 1

Wat is er leuker dan van elkaar leren en ervaringen delen? Dit keer is de eer aan de OBS De Venen uit Reeuwijk die in het eerste IPC-schooljaar al volop de vruchten plukt.

Hoe gaat het met IPC op school?
“OBS De Venen is dit jaar officieel van start gegaan met werken volgens IPC. We werken in alle bouwen volgens de structuur van IPC. Vanaf groep 4 zijn er 4 IPC-thema’s langsgekomen.”

Wat zijn de opvallendste resultaten tot nog toe?
“Wat het meest opvalt, is de omwenteling van leerkrachten en ouders. In het begin werd nogal tegen de hoeveelheid werk opgezien. Nu leren wij steeds beter keuzes te maken die bij onze groep en onszelf past. Waar wij eerst heel gestructureerd en leerkracht-gestuurd te werk gingen, durven we ons steeds meer te richten op de vaardigheden van de kinderen. Hierdoor merken we dat de lessen steeds meer kind-gestuurd worden en dat de kinderen zich de vaardigheden, en daardoor ook de kennis, steeds sneller eigen maken.

Ook ouders merken aan hun kinderen dat zij steeds meer vaardigheden ontwikkelen en daarmee zelfstandig kennis kunnen vergaren. Ouders zijn na dit schooljaar overtuigd van de manier van werken en de meerwaarde van het IPC. Ze bieden proactief hulp aan, bijvoorbeeld middels het geven van een gastles of het aanbieden van interessante leermaterialen.”

Wat staat dit jaar centraal?
“Dit schooljaar heeft vooral de leerwand centraal gestaan. Hierbij hebben wij gezocht naar manieren om de leerwand eigendom te laten worden van de leerlingen. De leerlingen werken bij de kennisoogst aan een dynamische mindmap. De ‘levende’ dynamische mindmap wordt gedurende het gehele thema aangevuld met kennis, vragen en antwoorden.

Een ander ontwikkelpunt binnen het IPC op De Venen is het centraal stellen en zichtbaar maken van - door leerlingen gekozen - vaardigheidsdoelen. Op de foto zie je de, in ontwikkeling zijnde, leerwand van Milepost 1, thema ´Bloemen en Insecten´.”

Great learning, Great teaching and Great fun