Nieuws
23 March, 2017

Volop inspiratie in Londen

Wand4

Marjolein Wenting is directeur van IKC De Toorts en BS Het Kompas uit Didam en de st. Antoniusschool uit Nieuw-Dijk. Afgelopen januari ging ze naar Londen en bezocht daar 3 IPC-scholen. Een leerzame ervaring die ze graag met ons wil delen.

In februari 2015 kregen de toenmalige directeur van de Antoniusschool en ik (als directeur van BS Het Kompas) de opdracht om te onderzoeken hoe het toekomstplan van beide scholen eruit zou moeten zien. Beide scholen staan in een krimpregio en het zag ernaar uit dat de Antoniusschool al snel minder dan 4 groepen zou krijgen.

We kwamen al snel tot de conclusie dat we onze zaakvakken en creatieve vakken op een andere manier wilden inrichten. Maar hoe? Na een zoektocht op internet, bezoeken op scholen, pilotperiodes hebben we met elkaar vol overtuiging gekozen voor IPC. In mei 2016 zijn we gestart met de eerste unit. IPC-trainer Philippe de Kort heeft hier een belangrijke rol gespeeld.  Hij liet het team great Learning, great teaching en great fun ervaren. Daardoor staat het team nog meer achter de keuze voor IPC.

Waarom naar Londen?
Tijdens de teamtraining in oktober stond de leerwand centraal. Philippe heeft ons meegenomen in waarom een leerwand essentieel is bij IPC. Enkele leerkrachten hadden al een start gemaakt met een leerwand. Het was opvallend hoe netjes de leerwanden waren vormgegeven. Strak, alles onder elkaar en niet té vol. Na de training van Philippe is het team wederom enthousiast aan de slag gegaan.

Wat ik me afvroeg is: hoe komt het toch dat wij zo’n leerwand er meteen goed en ongelooflijk netjes uit willen laten zien? Waar komt dat vandaan en hoe is dat op andere plaatsen in de wereld? Als ik foto’s uit Engeland voor me zie, dan is het vaak veel drukker in de groepen en op de wanden. Hoe kunnen deze wanden het leren ondersteunen en wat doet dat met de kinderen?

In januari dit jaar was de BETT, een grote ICT-beurs in Londen. Ik wilde graag naar de BETT en mijn bezoek aan Londen koppelen aan scholenbezoeken. Na wat heen en weer mailen tussen IPC Nederland en IPC UK waren er 3 scholen die mij en mijn collega’s wilden ontvangen.

International School of London Surrey
Over 1 van deze scholen, International School of London Surrey, wil ik graag schrijven. De internationale school in London Surrey is een ‘master in IPC’-school. Dit was zichtbaar, merkbaar en voelbaar in alle groepen waar we zijn geweest. We werden geweldig ontvangen en de communicatie was laagdrempelig, want directeur Marco Damhuis is een Nederlander.

Marco Damhuis heeft ons meegenomen de groepen in. Hij heeft ons voorgesteld aan zijn enthousiaste team, waarvan een paar leden IPC-trainer zijn. We hebben in de groepen prachtige leerwanden gezien. Deze leerwanden (zie foto’s) waren niet recht. Er zat een structuur in, maar het leren hing niet allemaal onder elkaar. Mijn doelstelling van de reis was om te kijken naar de leerwanden, maar ik heb zoveel meer gezien. 

Open vragen
Wat is het mooi om te zien dat in alle groepen de definitie van leren hangt. Wat is het mooi om te zien dat het ‘assessment for learning’ terug te zien is op de leerwand. De verhalen zijn opgehangen bij beginning, developing en mastering. In iedere groep zag je terug dat er vaardigheids-, kennis- en inzichtdoelen zijn.

Tijdens de lessen waren de leerdoelen overal zichtbaar. Wat is het doel van deze les?  De vragen die de leerkrachten stelden stonden allemaal in het teken van het doel en waren 9 van de 10 keer open vragen. De evaluatie van een les in milepost 1 stond volledig in het teken van het lesdoel en de reflectie op wat de kinderen hebben geleerd.

Bewustwording van je leerproces
Ik was persoonlijk erg onder de indruk dat kinderen ook konden aangeven hoe ze op dit moment in het leren staan: Is this learning new, did this learning become secure, am I trading water, am I drowning? Hoe mooi is het dat kinderen durven aan te geven dat ze aan het verdrinken zijn, dat het teveel voor ze is? Over een veilig pedagogisch klimaat gesproken!

Het allermooiste moment was voor mij dat Marco Damhuis aan een leerling van milepost 3 vroeg of ze ons haar laatste unit wilde laten zien. Het meisje liet ons haar portfolio zien. In mijn gedachten voor de toekomst was ik bezig met een digitaal (strak en mooi) portfolio. Dit meisje heeft mij laten inzien dat dat helemaal niet nodig is en misschien wel onnodig!

Ze kon door haar A3-schrift laten zien wat de doelen waren en wat ze heeft geleerd en hoe ze dat gedaan heeft. Indrukwekkend.

De piloot van je eigen leerproces
Ik heb er spijt van gehad dat ik het volgende moment niet heb gefilmd: Marco Damhuis zei tegen dit meisje: “Ik ga jou een vraag stellen en ieder antwoord is goed! Als je aan een vliegtuig denkt, wie zitten er dan in een vliegtuig?” Het meisje gaf aan dat ze aan passagiers moest denken, de piloot en ze wist niet meer zo goed hoe die anderen heten. Met een beetje hulp kwam ze uit bij de stewards en stewardessen.

Daarna vroeg Marco Damhuis of ze de school als vliegtuig zou kunnen zien en waar zij dan in het vliegtuig zat. Het meisje gaf als antwoord: “I’m the passenger …” Toen was ze even stil en daarna zei ze: “no, I think I’m the pilot.” Daarna vroeg Marco Damhuis natuurlijk waarom? Toen zei ze: “I’m the pilot of my own learningproces.” Ik denk dat je begrijpt dat ik enorm baalde dat ik dit niet heb opgenomen. Hoe mooi is het dat een meisje dit zegt over haar eigen leerproces?!

We hebben prachtige foto’s gemaakt. Deze hebben we met ons team gedeeld. We hebben ons verhaal verteld en zijn vooral aan het zoeken naar een manier om ervoor te zorgen dat andere teamleden dit ook een keer mogen gaan ervaren.

Great learning, Great teaching and Great fun