Nieuws
18 April, 2018

School in the picture: OBS de Wijzer

Mindmap Waarden Def
Mindmap OBS de Wijzer

OBS de Wijzer uit het Gelderse Beneden-Leeuwen is inmiddels vier jaar op weg met IPC. Reden te meer om eens te informeren hoe het met het IPC-curriculum gaat. IPC-coördinator Tom van Kaauwen maakt ons heel wat wijzer.

1. Hoe gaat het met IPC op school?
“IPC is helemaal ingebed op school. Binnen onze scholenstichting zijn er bovendien meer IPC-scholen. Dat maakt het makkelijker om leraren mobiel in te zetten. Invallers zijn vertrouwd met de IPC-werkwijze: we spreken meteen dezelfde taal. De drie leertypen kennis, vaardigheden en begrip komen terug in de schoolvisie”.

2. Wat staat dit jaar centraal?
“De implementatie van MijnRapportfolio staat momenteel centraal. We hebben het Assessment for Learning bij alle vakken op school ingevoerd. Leerkracht en kind werken samen aan de voortgang in termen van aanvang, ontwikkeling en beheersing." 

"Vorig jaar zaten we in een overgangsjaar waarin we met een traditioneel (op kennis georiënteerd) rapport werkten en met de nieuwe manier van beoordelen, waar vaardigheden en begrip beter tot hun recht komen. Op  dit moment werken we met MijnRapportfolio waaraan de ontwikkelgesprekken tussen kind/ouder/leerkracht gekoppeld zijn. MijnRapportfolio geeft een volledig beeld van de ontwikkeling van het kind via de onderdelen, Zo ben ik, Zo leer ik/Zo speel ik, Zo werk ik, Talenten en Vaardigheden.”

3. Wat zijn de opvallendste resultaten tot nog toe?
“We waren op zoek naar een online portfolio om de IPC-manier van beoordelen goed in beeld te brengen. Daarom hebben we vorig jaar aan de pilot van MijnRapportfolio meegewerkt. Het paste meteen als een jas. Kinderen denken zelf na over waar ze zijn in hun ontwikkeling. Wie ben ik? Hoe werk ik? En hoe leer ik? Ze komen vaak zelf met ideeën over zaken die ze in hun portfolio willen. Er is veel meer intrinsieke motivatie om te leren en vergroot het eigenaarschap bij de leerlingen. Dat geeft boeiende en waardevolle voortgangsgesprekken tussen kind, leerkracht en ouders.”

 “Kinderen zijn veel vaardiger, dat merken we al na vier jaar IPC. Ik ben benieuwd hoe dat zal zijn als we straks klassen hebben die acht jaar lang op deze wijze gewerkt hebben. We krijgen al complimenten van middelbare scholen, die verbaasd zijn over de beheerste vaardigheden, kennis en inzicht die de kinderen over hun eigen ontwikkeling hebben.”

Great learning, Great teaching and Great fun