Nieuws
27 June, 2019

Hoe de onderwijsinspectie IPC aanraadde

Spiegelweb
IPC bij OBS de spiegel in Maastricht!

Basisschool De Spiegel uit Maastricht heeft het eerste schooljaar met IPC er bijna op zitten. Directeur Peter Otermans vertelt hoe de school ooit op IPC geattendeerd werd, door de onderwijsinspectie nota bene. Dat doet IPC Nederland natuurlijk deugd en we hopen dat dit verhaal andere scholen inspireert om hun onderwijs te blijven verbeteren.

Hoe kwam IPC op het pad van De Spiegel uit Maastricht?

“We werkten al langer met een werkvorm zelfstandig werken. Daarbij maakten kinderen een opdracht met bepaalde voorwaarden. Denk aan een planning maken, samenwerken of je werk presenteren. Dat ging goed en de kinderen werden er een stuk zelfstandiger van. Waar het nog aan schortte was raakvlak met het curriculum. Dit was te vrijblijvend en we wilde het graag meer in ons onderwijs integreren.”

“Op een gegeven moment kwam de onderwijsinspectie langs. Ze waren erg positief over de werkvorm en tipten IPC als een middel om meer structuur eraan te geven. Daarna hebben we eigenlijk snel contact gezocht met IPC Nederland en tijdens het proeftraject was eigenlijk iedereen zo enthousiast, dat we de methodeboeken in de kast gelaten hebben en meteen IPC-lid geworden zijn.”

Wanneer was dat en wat vindt de onderwijsinspectie nu?

"Dat was in het voorjaar van 2018. Dit schooljaar is dus het eerste jaar implementatie. Inmiddels is de inspectie weer langs geweest en ook die was enthousiast over de ingeslagen weg. Zij constateerden dat het leerkrachtenteam eenduidig positief was, waardoor we snel ontwikkelen. Bovendien zijn de kinderen erg enthousiast. In het inspectierapport is de kwaliteitscultuur dan ook van voldoende naar goed gegaan.”

Wat is de grootste uitdaging tijdens de implementatie van het IPC-curriculum?

“De grootste uitdaging komend jaar is de vaardigheidsontwikkeling en de beoordeling ervan. Dus hoe koppelen we de gestelde leerdoelen goed en hoe zien we leerlingen daadwerkelijk beter worden. Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de structuur van IPC. Hoe krijg je bijvoorbeeld de leerstructuur goed in je lessen? Of hoe plan je de voorbereidingen op een unit?”

Wat zijn jullie toekomstdoelen met de school en IPC?

“We onderzoeken hoe we IPC kunnen uitbreiden. Zo zijn sommige collega’s al bezig om IPC bij begrijpend lezen. En wie weet zijn er nog meer mogelijkheden. Ook bij de kunstvakken gebruiken we IPC. De kinderen krijgen kunstles van gastdocenten van Kumulus Maastricht. Zij verzorgen drama, dans, toneel en beeldende vakken. We hebben de docenten gevraagd om hun lessen op de IPC-thema’s toe te spitsen.”

En lukt dat goed?

“Ja, ook komend jaar is dat weer gelukt. De docenten zijn er blij mee. De thema’s geven inspiratie en handvatten om hun lessen te ontwikkelen. Omdat lessen passen binnen een thema motiveert het kinderen meer.”

Denk je dat andere scholen jullie pad ook kunnen bewandelen?

"Ja, dat denk ik wel. We hadden natuurlijk al een werkvorm met zelfstandig werken, dat maakt het makkelijker en je moet bereid zijn om het methodische lesgeven achter je te laten. Als dat lukt is IPC alleen maar een logische keuze. Andere onderwijsprogramma’s geven of te weinig vrijheid, of te weinig structuur. Bij IPC heb je structuur én vrijheid.”

Wil je nog iets meegeven aan de lezers?

“We krijgen ook reacties van ouders. Omdat we bij de Universiteit Maastricht in de buurt zitten hebben we veel ouders die daar lesgeven. Zij herkennen veel van het probleemgestuurd onderwijs waarmee ze daar werken. Sommigen zijn ook sceptisch hoor en neigen meer naar traditioneel onderwijs. Ze hebben bijvoorbeeld angst dat kinderen te weinig kennis meekrijgen. Ten onrechte natuurlijk, want de manier van leren bij IPC maakt dat je ook veel kennis opdoet. Als ik dan uitleg hoe het werkt zijn ze doorgaans een stuk enthousiaster. ”

Great learning, Great teaching and Great fun