21e-eeuwse vaardigheden

De term 21e-eeuwse vaardigheden is in het leven geroepen om leerlingen optimaal voor te bereiden op een steeds veranderende, vaak onbekende toekomst.

Het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) onderscheidt doorgaans de volgende 21e-eeuwse vaardigheden:

 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Creativiteit
 • Kritisch denken
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • ICT-basisvaardigheden
 • Informatievaardigheden
 • Mediawijsheid
 • Computational thinking
 • Zelfregulering

IPC en de 21e-eeuwse vaardigheden

De 21e-eeuwse vaardigheden komen volop aan bod in het IPC-onderwijs. Dit gebeurt op de eerste plaats door middel van de 8 persoonlijke doelen. Zij vormen de basis van het IPC-curriculum. De doelen geven invulling aan de les en bepalen welke ervaringen de leerling opdoet. Het is belangrijk dat de leerling telkens iets overwint en ergens beter in wordt.

De 21e-eeuwse vaardigheden creativiteit en kritisch denken spelen een fundamentele rol in het IPC-leerproces. Kinderen leren zelf richting en kleur geven aan hun leerproces. IPC prikkelt de leerlingen voortdurend om zelf het heft in handen te nemen.

Onder de noemer ‘International Mindedness’ werken leerlingen aan hun sociale en culturele vaardigheden. Hoe leren we over onszelf? Hoe leren we over de ander? En hoe staan we open voor een andere blik op de wereld?

21e-eeuwse vaardigheden en ICT

Als we het over 21e-eeuwse vaardigheden hebben dan spreken de ICT-gerelateerde vaardigheden ongetwijfeld tot de verbeelding. Onze levens spelen zich voor een steeds groter deel af in een digitale wereld. ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking nemen een prominente plek in binnen alle IPC-thema’s. Voor scholen die echt verder willen hebben we speciale ICT-units ontwikkeld met vaardigheden die ver voorbij de gestelde kerndoelen gaan.
Subsidie voor internationalisering in primair onderwijs.

Internationalisering en 21e-eeuwse vaardigheden gaan hand in hand. Om aan de voorwaarden van de Nuffic-subsidieregeling ‘Subsidie voor internationalisering in primair onderwijs’ te voldoen wordt door Nuffic bijvoorbeeld een curriculum als IPC aanbevolen.

Meer IPC

Vraag vrijblijvend ons informatiepakket aan of blijf op de hoogte van IPC via onze sociale media.

Aanvraag IPC-Informatiepakket Aanmelden Nieuwsbrief

Great learning, Great teaching and Great fun