Digitale geletterdheid komt bij diverse vakken aan bod bij IPC. Thema's als 'Uitvindingen en machines' en specialistische ICT-thema's ondervangen de wettelijke vereisten omtrent digitale geletterdheid.

Digitale geletterdheid is een van de opdrachten die de overheid aan ons basisonderwijs meegeeft. Bij IPC integreren we digitale geletterdheid in het curriculum en zit je als school dus altijd goed.

Wat is digitale geletterdheid in het basisonderwijs?

Wat is digitale geletterdheid in het basisonderwijs? Digitale geletterdheid in het basisonderwijs draait erom dat kinderen belangrijke kennis, vaardigheden en inzichten opdoen. Ze gaan effectief om met digitale technologie. Het is een mix van de juiste kennis opdoen, slim en veilig met digitale tools omgaan, en kritisch nadenken over wat je online allemaal tegenkomt. Leerlingen ontwikkelen een passende houding ten aanzien van de digitale wereld. Hierbij leren ze samenwerken en door complexe situaties navigeren.

 

De vier domeinen van digitale geletterdheid in het basisonderwijs

Het landelijke expertisecentrum SLO verdeelt digitale geletterdheid over vier domeinen: ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Deze domeinen gaan over belangrijke basisvaardigheden en geven scholen richting bij het ontwikkelen van hun onderwijs. Het curriculum van IPC neemt dat proces voor een groot deel uit handen.

 

Hoe integreert IPC digitale geletterdheid?

Binnen IPC is ICT een apart vak met eigen leerdoelen en leertaken. ICT en digitale vaardigheden komen tevens integraal aan bod bij andere vakken. Zo staan er ook in de leertaken van vakken als geschiedenis of natuur suggesties om aan digitale geletterdheid te werken. Het curriculum wordt met regelmaat geüpdatet en we houden rekening met de laatste stand van zaken in de technologie.

 

Verdieping

Voor scholen en leerlingen die behoefte hebben aan verdieping zijn er bovendien specialistische ICT-thema’s. Deze draaien volledig om het oefenen van digitale vaardigheden.

 

Leerdoelen

De volgende vaardigheidsleerdoelen van ICT laten zien hoe digitale geletterdheid onder andere vorm krijgt in het curriculum. De leerdoelen zijn opgenomen in de leertaken en kunnen bijvoorbeeld geoefend worden aan de hand van rubrieken en leeradviezen.

  • 3.01 Ik kan de computer gebruiken om een complex probleem op te lossen.
  • 3.02 Ik kan digitale omgevingen op een veilige manier gebruiken om samen te werken aan diverse eindproducten.
  • 3.03 Ik kan een informatieprobleem oplossen door vragen te stellen, zoekstrategieën te bepalen en de gevonden informatie te beoordelen en gebruiken in een presentatie.
  • 3.04 Ik kan de computer gebruiken om informatie, ideeën en verhalen op verschillende manieren te representeren.
  • 3.05 Ik kan kritisch media bekijken en ik ben me bewust van mijn eigen mediagebruik en de invloed die media op me heeft.

Meer informatie

Zit je nog met vragen ten aanzien digitale geletterdheid? Laat het ons gerust weten via info@ipc-nederland.nl.

 

Wil je meer weten over IPC? Bekijk dan eens de pagina’s ‘Wat is IPC?’ en ‘IPC op jouw school’. Je kunt ook op de Demolounge rondkijken en ontdekken hoe het curriculum in elkaar steekt.

'IPC en Great Learning Nederland helpen jou als leraar of schoolleider om het weer over leren te hebben.'