Met onze opleidingen proberen we scholen verder te helpen bij het verbeteren van leren. Ze zijn een aanvulling op de trainingen uit je IPC-lidmaatschap.

IPC Coördinatoropleiding

De IPC-coördinator is de kartrekker van IPC binnen de school en onderhoudt de contacten met de IPC-trainer. Zo help je het schoolteam om IPC beter te gebruiken en zie je welke stappen er te maken zijn in de ontwikkeling van de school.
 

Leergerichtheid coachen

Tijdens de Teacher Leader for Learning-opleiding gaan we met IPC het leren verbeteren op jouw school. Jouw ervaringen en de wensen van de school vormen het uitgangspunt en bepalen mede de theorie en methodiek van de opleiding.
 

School leader for learning

Je ontwikkelt vaardigheden en strategieën om de organisatie van het IPC-curriculum, samen met het schoolteam en de IPC-coördinator, vorm te geven en te verbinden met de onderwijskundige benadering van de school. Welke competenties en leiderschapsstijl vraagt het leren en werken met IPC van mij?
 

ipc opleiding opleidingen
ipc opleidingen

Assessment for leaders

De Assessment for Leaders-opleiding specialiseert op het omgaan met verschillen op school en daaraan gekoppeld het IPC-assessmentprogramma.
 

IEYC Het Jonge Kind

Als leerkracht van het jonge kind leg je het onmisbare fundament voor een leven lang leren. Spel en interactie met de omgeving (en leerkracht) zijn daarbij essentieel.
 

Leren visualiseren

De IPC-opleiding ‘Leren visualiseren’ brengt meer visualisatie in je lessen, zowel in het leerproces als in de leeropbrengst.
 

'IPC en Great Learning Nederland helpen jou als leraar of schoolleider om het weer over leren te hebben.'