Het International Primary Curriculum (IPC) is een basisonderwijs-curriculum voor de zaak- en creatieve vakken, waarbij ruimte is om ook de andere vakken op school te verbinden. Het is ook een onderwijsconcept waarin leren centraal staat. Kinderen leren (bewezen) op hun best door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hiermee op weg.

Een curriculum voor het basisonderwijs

IPC is meer dan een curriculum voor het basisonderwijs

We zien scholen als onderwijspartners, waarmee we samen het leren op school verbeteren. De onderwijsvisie van de school is daarbij leidend.

 

Plezier is een van de belangrijkste voorwaarden om tot leren te komen. Hiermee houden we volop rekening in de ruim 90 thema’s die het curriculum rijk is. De thematische aanpak leent zich perfect om ook de kernvakken aan te laten sluiten. Zo bieden we trainingen om de taalleerlijnen bij de thema’s te betrekken (meer info).

 

Met IPC worden leerlingen bewuster van hun groei. Ze ontwikkelen zich tot actieve wereldburgers. Het curriculum is zowel practice als evidence based (longread).

 

IPC maakt onderdeel uit van een doorgaande leerlijn van 2,5 tot en met 15 jaar. Voor de peuters & kleuters is er IEYC (website). Na IPC komt Curriculum 10-14 (website) en IMYC (website).

Thema’s die bij de leefwereld passen

IPC is een curriculum voor creatieve en zaakvakken dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s. Van Missie naar Mars tot Circus en van Red de wereld tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen uit het basisonderwijs enthousiast en betrokken te maken.

 

Elk thema sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap. Er zijn voor IPC-lidscholen geen extra kosten verbonden aan deze updates. Je koopt dus een curriculum dat je niet hoeft af te schrijven in je boekhouding.

curriculum basisonderwijs
curriculum basisonderwijs

Het IPC-curriculum op school

Hoe werkt een IPC-thema in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunstzinnige vorming ontwerpen de kinderen een verpakking.

 

Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Uit welk werelddeel komt chocolade eigenlijk? En hoe hebben we chocolade ontdekt? Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal. Is chocolade eigenlijk gezond? En bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

 

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Een basisonderwijs-curriculum met een vaste structuur

Door het terugkerende leerproces weten leerlingen waar ze aan toe zijn. Elk thema wordt op een inspirerende manier geopend om de leerlingen ‘aan te zetten’. Tijdens de kennisoogst inventariseert de leraar welke kennis en vaardigheden al aanwezig zijn bij de kinderen.

 

Dan volgt een uitleg door de leraar zodat de kinderen met de kennisverwerving, verwerking en reflectie aan de slag kunnen. Elk thema eindigt met een feestelijke afsluiting, waarbij leerlingen reproduceren wat ze hebben geleerd.

 

De wetenschappelijke onderbouwing komt onder andere tot uiting in het ontwerp van het leerproces en bijbehorende leercirkel
Het curriculum van IPC is voor leerlingen van 6 tot en met 12 jaar.

Beoordelen en evalueren

Om effectief te leren en om het leren te verbeteren heb je relevante feedback nodig. Het IPC Assessment for Learning helpt daarbij. Dit digitale programma hanteert een simpele filosofie: kinderen goed laten leren is onlosmakelijk verbonden met goed evalueren. Dankzij een goede evaluatie weet je welke vervolgstappen nodig zijn.

 

De IPC-thema’s geven de leerling continu de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van leertaken en een effectieve feedback en feed forward die past bij de verschillende leeftijdsfases van het kind.

 

Met het Assessment for Learning worden kinderen eigenaar van hun leren. Dat wil zeggen dat leerlingen zelf input leveren en dat jij samen met hen de voortgang monitort. Het IPC-gedeelte van het portfolioprogramma MijnRapportfolio (website) en de IPC-app helpen daarbij met een digitale leraren- en leerlingenomgeving. Beide programma’s horen bij het IPC-lidmaatschap.

Een basisonderwijs-curriculum gericht op burgerschap

IPC is een internationaal curriculum voor het basisonderwijs. Dat betekent niet alleen dat het in meer dan 90 landen gebruikt wordt. Met IPC werken kinderen op de basisschool voortdurend aan actief burgerschap. Dat doen ze vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden. Hoe zit dat precies?

 

Elk IPC-thema schenkt aandacht aan persoonlijke groei en burgerschap waardoor kinderen een toenemend besef ontwikkelen van zichzelf, de gemeenschap en de wereld om hen heen. Internationalisering en burgerschap komen ook terug als vak met eigen leerdoelen. Meer over Burgerschap en IPC…

 

Gebruik je IPC? Dan kom je in aanmerking voor de IFO-subsidieregeling. Lees meer…

internationaal curriculum voor het basisonderwijs
IPC

IPC op jouw school?

Ben je benieuwd naar IPC op jouw school? Dan vinden we het belangrijk dat je goed voorbereid een keuze maakt. Vraag vrijblijvend ons informatiepakket of start met een proeftraject.

 

'IPC en Great Learning Nederland helpen jou als leraar of schoolleider om het weer over leren te hebben.'