Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum en onderwijsconcept voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.

Zo volgen scholen bij aanvang een implementatietraject van minimaal twee jaar. IPC houdt contact met lidscholen en biedt door het jaar heen de nodige begeleiding om goed met het curriculum om te gaan. Er wordt alleen met gecertificeerde trainers gewerkt.

IPC-Units

Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s, die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Red de wereld tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap. Er zijn voor IPC-lidscholen geen extra kosten verbonden aan deze updates.

IPC-curriculum in de praktijk

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunstzinnige vorming ontwerpen de kinderen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Uit welk werelddeel komt chocolade eigenlijk? En hoe hebben we chocolade ontdekt? Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal. Is chocolade eigenlijk gezond? En bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

 

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur

De units hebben een vaste structuur. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis en vaardigheden zijn al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

 

Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

Je voortgang bijhouden

Om effectief te leren en om het leren te verbeteren heb je relevante feedback nodig. Het Assessment for Learning-programma helpt daarbij. Dit digitale programma hanteert een simpele filosofie: kinderen goed laten leren is onlosmakelijk verbonden met goed evalueren. Dankzij een goede evaluatie weet je welke vervolgstappen in het leerproces nodig zijn.

 

De IPC-units geven de leerling continu de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van IPC-leertaken en een effectieve feedback die past bij de verschillende leeftijdsfases van het kind. Met het Assessment for Learning worden kinderen eigenaar van hun leren. Dat wil zeggen dat leerlingen zelf input leveren en dat jij samen met hen de voortgang monitort. Het portfolioprogramma MijnRapportfolio en de IPC-app helpen daarbij met een digitale leraren- en leerlingenomgeving.

Internationalisering en burgerschap

IPC is ontwikkeld vanuit de gedachte dat onze kinderen deel uit maken van een internationaal-georiënteerde wereld, waarbij het voor de hand ligt dat ze meer reizen, in het buitenland studeren of werken en ook in eigen land in aanraking komen met mensen van diverse culturele achtergronden. Tel daarbij op dat de problemen waar we vandaag de dag voor staan vaak een mondiaal karakter hebben.
 
Kinderen ontwikkelen een lokaal, nationaal, internationaal, globaal en intercultureel perspectief: ‘international mindedness’. Elke IPC-unit schenkt aandacht aan burgerschap waardoor kinderen een toenemend besef ontwikkelen van zichzelf, de gemeenschap en de wereld om hen heen. Internationaal en burgerschap komen ook terug als vak met eigen leerdoelen.
 
Als je IPC gebruikt kom je in aanmerking voor de IFO-subsidieregeling. Lees meer…

international-mindedness

Voor de allerkleinsten: IEYC

Voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar hebben we het International Early Years Curriculum (IEYC) ontwikkeld. IEYC helpt het brein van het jonge kind spelenderwijs leren. Op die manier stimuleren we optimaal de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling van het jonge kind. Een bijkomend voordeel van het IEYC is dat kinderen vertrouwd raken met de IPC-werkwijze voordat ze naar groep 3 gaan. Lees meer op de IEYC-website…

IPC op jouw school?

Ben je benieuwd naar IPC op jouw school? Dan vinden we het belangrijk dat je goed voorbereid een keuze maakt. Vraag vrijblijvend ons informatiepakket of ontdek wat we nog meer voor je kunnen doen.

'IPC en Great Learning Nederland helpen jou als leraar of schoolleider om het weer over leren te hebben.'