Ongetwijfeld ben je op de hoogte van het Nationaal Programma Onderwijs, een steunprogramma van de overheid voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis voor het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs.
 
Demissionair-minister Slob schrijft in zijn brief van 23 maart jl. dat scholen, die gebruik gaan maken van deze subsidie:

  • tot en met april de tijd krijgen voor het maken van een schoolscan. Dit is een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau op basis waarvan je vervolgens een onderbouwde keuze maakt voor passende interventies;
  • in april-mei een keuze moeten maken uit een lijst van interventies die gepleegd kunnen worden om de ‘corona-gerelateerde achterstanden’ bij kinderen te herstellen.
  • in mei-juni een schoolprogramma moeten opstellen: dit is je ‘plan van aanpak voor de inzet van de interventies en de financieringsverantwoording daarvan in de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023, inclusief duurzame borging van de resultaten van die inzet in de periode daarna’.

In dit blogartikel leggen we uit hoe IPC je als leraar of schoolleider kan helpen om deze subsidie effectief voor dit programma in te zetten.
 
We citeren een aantal frasen uit de brief van demissionair-minister Slob:

  • … De analyse richt zich op de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden van kinderen, bijvoorbeeld door te kijken naar de thuissituatie en ondersteuning die kinderen daar krijgen. Het betreft niet alleen taal en rekenen maar alle leergebieden… (p.2)
  • … Bij de keuze voor interventies kunt u uiteraard ook de visie en specifieke kenmerken van uw school meewegen. En er is mogelijkheid tot maatwerk in de uitwerking van de interventies. De interventies zijn zowel gericht op het directe contact met de leerling, als op het verhogen van de interne kwaliteit… (p.3)

 

Een duurzame interventie: het leren verbeteren

Wil je je als school niet alleen focussen op het inhalen van achterstanden maar ook op een duurzame interventie die het leerproces van de kinderen echt verbetert? Wil je dit doen omdat je erin gelooft dat wanneer je je focust op het leren, de prestatie echt zal volgen? Dan is het wellicht tijd om te kiezen voor IPC.
 

IPC biedt inhoud en structuur om leren te verbeteren

IPC staat voor International Primary Curriculum en is een onderwijsconcept en curriculum in één, gericht op kinderen van groep 1 t/m groep 8. Het IPC-curriculum werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s, die we units noemen. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Kinderen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.
 

Focus op leren

Binnen het concept van IPC staat het leren van de kinderen centraal. Dat gebeurt volgens vaste stappen in het leerproces, die bij elke unit weer terugkomen. Elke leerling doet dat samen met andere kinderen en op zijn eigen niveau. Werken aan leerdoelen en formatief evalueren zijn vaste onderdelen in dit proces. Uitgewerkte rubrics/beoordelingsrubrieken en leeradviezen kunnen je ondersteunen bij de begeleiding van je kinderen en het gedifferentieerd werken.
 
IPC biedt inhoud door middel van het curriculum dat vakoverstijgend is en biedt structuur door de opbouw in units en de vaste stappen in het leerproces van kinderen. Kinderen met verschillende niveaus werken in de units met elkaar samen maar hebben wel hun eigen leerdoelen, die zij samen met de leerkracht vaststellen.
 
Om effectief te leren en om het leren te verbeteren hebben kinderen relevante feedback nodig. Het Assessment for Learning-programma helpt daarbij. Dit digitale programma hanteert een simpele filosofie: kinderen goed laten leren is onlosmakelijk verbonden met goed evalueren. Dankzij een goede evaluatie weet je welke vervolgstappen in het leerproces nodig zijn.
 
De IPC-units geven de kinderen continu de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van IPC-leertaken en een effectieve feedback die past bij de verschillende leeftijdsfases van het kind. Met het Assessment for Learning worden kinderen eigenaar van hun leren. Dat wil zeggen dat kinderen zelf input leveren en dat jij samen met hen de voortgang monitort.
 

Ook een parallel leerproces met je collega’s

IPC biedt je veel mogelijkheden om je eigen visie verder vorm te geven. Met IPC krijg je dus niet een pasklaar programma. Je blijft zelf eigenaar van je onderwijs en dat heeft tot gevolg dat je samen met je collega’s ook in een leerproces stapt. Dit proces van samen leren en ontwikkelen is vergelijkbaar met de manier waarop je kinderen gaan leren. Wij zeggen niet voor niets: ‘Great teaching, great learning, great fun’!
 
Werken met IPC brengt een professionalisering bij jou en je collega’s teweeg op het gebied van curriculum-bewustzijn en leerdoelgericht werken. Op deze manier werk je niet alleen aan het inhalen van de achterstanden door corona bij je leerlingen maar geef je ze waardevolle vaardigheden mee voor hun toekomst: ze weten hoe ze het beste kunnen leren.
 

Kortom

Wanneer je als school ervoor kiest om de gevolgen van de coronamaatregelen voor kinderen te bestrijden door het leren van kinderen te verbeteren, dan biedt IPC je de inhoud en structuur bij het realiseren daarvan!
 

Nieuwsgierig?

Wij staan altijd klaar om vragen te beantwoorden via info@ipc-nederland.nl. Op deze pagina hebben we meer informatie voor scholen die IPC overwegen.
 

Meer over IPC

Ben je aan het oriënteren op IPC? Lees gerust verder:

'IPC en Great Learning Nederland helpen jou als leraar of schoolleider om het weer over leren te hebben.'