leergerichtheid coachen

Voor scholen die met IPC werken: op 5 oktober start in Utrecht de opleiding Leergerichtheid Coachen. De opleiding is er voor ervaren IPC-leerkrachten, IPC-coördinatoren, interne begeleiders (ib’ers) en locatieleiders, die graag dieper ingaan op de implementatie van IPC op school.

 

Wat is leergerichtheid coachen?

Met leergerichtheid coachen bedoelen we het coachen en veranderen van andere leerkrachten in hun focus op leren. In hoeverre draait wat een leerkracht doet daadwerkelijk om beter worden?
 

Wat is het doel van de opleiding Leergerichtheid Coachen?

Je ontwikkelt je als coach binnen de IPC-implementatie. Daarbij heb je oog voor leren en lesgeven, maar ook voor het veranderproces.
 
Deze opleiding gaat over veranderkunde én persoonlijke effectiviteit. Je past verschillende fasen van een veranderproces toe op je school, met als doel de focus op leren te vergroten. Je werkt bovendien aan je coaching en begeleidt andere leerkrachten op school. We leren je knelpunten bij de IPC-implementatie signaleren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de fasering, onderwijsvisie of rolverdeling.
 
Deze opleiding heette voorheen de Teacher Leader for Learning.
 

'IPC en Great Learning Nederland helpen jou als leraar of schoolleider om het weer over leren te hebben.'