IPC en Great Learning Nederland zetten zich in om het leren van kinderen te verbeteren. Met onze opleidingen dragen we daar mede aan bij. Je volgt de opleidingen naast je lidmaatschap. Ze zijn toegespitst op individuele deelnemers en worden normaliter binnen een schooljaar afgerond.
 
Welke opleidingen bieden we in het schooljaar 2021-2022 aan? Hieronder vind je een overzicht. Vanzelfsprekend kun je met vragen altijd bij ons terecht, via opleidingen@ipc-nederland.nl.
 

IPC-coördinatorenopleiding

Als IPC-coördinator ben je de trekker van IPC binnen de school en onderhoud je de contacten met de IPC-trainer. Je bent zowel ondersteuner, excellente leerkracht, verbeteraar als coach. De opleiding wordt verzorgd in de omgeving Utrecht, Meppel en Eindhoven. Leer meer…

 

Teacher Leader for Learning

Tijdens de Teacher Leader for Learning-opleiding gaan we met IPC het leren verbeteren op jouw school. Jouw ervaringen en de wensen van de school vormen het uitgangspunt en bepalen mede de theorie en methodiek van de opleiding. Leer meer…

 

Leren Visualiseren

Soms kun je iets drie keer zeggen of zelfs opschrijven, maar uiteindelijk snap je het pas als je het ziet. Je brein smult van beelden. Dat geldt al helemaal voor je leerlingen en hun brein. De IPC-opleiding ‘Leren visualiseren’ brengt meer visualisatie in je lessen, zowel in het leerproces als in de leeropbrengst. Leer meer…

Opleidingen voor schoolleiders

We bieden voor schoolleiders en directeuren twee opleidingen aan: de School Leader for Learning en Assessment for Leaders. Je werkt ook aan je herregistratie voor het Schoolleidersregister PO.
 

School Leader for Learning

Inhoudelijk draait de School leader for Learning-opleiding om de organisatie van IPC op school en je eigen rol daarin.
 
Je werkt met deze opleiding aan de volgende professionaliseringsthema's: 
(1) maatschappelijke en technologische ontwikkelingen,
(2) verandermanagement
(3) visiegestuurd onderwijs
Leer meer…

 

Assessment for Leaders

De Assessment for Leaders-opleiding specialiseert in het omgaan met verschillen op school en daaraan gekoppeld het IPC-assessmentprogramma. Ook bij deze opleiding is er ruim aandacht voor jouw rol als schoolleider.
 
Je werkt aan de volgende professionaliseringsthema's:
(1) Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten
(2) Leerbehoeften van individuele leerlingen
(3) Samenwerken aan passend onderwijs
(4) Wildcard

Leer meer…

Opleiding IEYC

Het Jonge Kind*

Als leerkracht van het jonge kind leg je het onmisbare fundament voor een leven lang leren. Spel en interactie met de omgeving (en leerkracht) zijn daarbij essentieel. De Opleiding IEYC Het Jonge Kind geeft je beter zicht op de ontwikkeling van het jonge kind. Lees verder…

*Deze opleiding is ook toegankelijk voor deelnemers zonder IPC

'IPC en Great Learning Nederland helpen jou als leraar of schoolleider om het weer over leren te hebben.'