Vanaf vanavond 22.00 uur (4 november) worden de maatregelen tegen COVID-19 door het kabinet wederom aangescherpt. Wat betekent dat voor IPC en Great Learning Nederland?

We voeren zoveel mogelijk werkzaamheden op afstand en digitaal uit. De aanscherping van de maatregelen biedt nog steeds de ruimte om trainingen en opleidingen op locatie te verzorgen.

In een enkel geval zal een opleidingsbijeenkomst of training toch verplaatst worden. Als dit het geval is, hoor je dat van je trainer.

In alle andere gevallen mag je er enerzijds vanuit gaan dat de training of opleiding doorgaat. Anderzijds mag je van ons, de accommodatie en andere deelnemers verwachten dat alle basisregels met grote zorg in achtgenomen worden.

Kan ik deelnemen?
Er zijn een aantal situaties waarbij deelnemers, en Nederlanders in het algemeen, thuis moeten blijven (bijvoorbeeld door coronaklachten of gezinsleden met corona). Op de website van de Rijksoverheid vind je hier meer informatie over:

Kun je niet bij een training of opleidingsbijeenkomst zijn? Laat het tijdig weten, voor zover dat mogelijk is. Alle coronaregels in het kort vind je in deze factsheet van de overheid.

 

Trainingen op scholen
In sommige gevallen willen deelnemers uit risicogroepen de training op een afstandje volgen, met digitale ondersteuning. Als de school zorgt voor de techniek en dit tijdig aan de trainer doorgeeft, is dat wat ons betreft mogelijk. Dit geldt helaas niet voor de opleidingen van Great Learning en IPC. De aard en opzet van die bijeenkomsten maakt het op afstand bijwonen niet zinvol.

 

Eventuele vragen en zorgen delen
Door de vreemde situatie waarin we allemaal zitten, begrijpen we het volledig als er onduidelijkheid en/of bezorgdheid is. Gezondheid staat natuurlijk voor iedereen op één en een veilige omgeving is een belangrijke voorwaarde om überhaupt te kunnen leren. Heb je vragen of zorgen over opleidingen, bijeenkomsten of andere zaken, deel ze gerust met ons, via info@ipc-nederland.nl. Dan proberen we samen een oplossing te zoeken.

Het is hartverwarmend hoe we elkaar helpen in onzekere tijden. Daar sluiten we graag bij aan. Omdat het Coronavirus heel wat vragen oproept bij kinderen, hebben we drie lesunits ontwikkeld, die zowel thuis als later op school gebruikt kunnen worden. Ze zijn geheel vrijblijvend toegankelijk voor alle scholen met Nederlandstalig onderwijs.

>>> naar de units

 

Leren over het Coronavirus met de lesunits

IPC is een curriculum voor de zaakvakken, de units bestaan dan ook uit de volgende vakgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde, ICT, natuur, mens en maatschappij. De taken bevatten ook suggesties voor het thuisonderwijs.

 

Les-unit ‘Gezondheid’ (groep 3 en 4)
Wat betekent ziek zijn? En wanneer ben je gezond? De kinderen ontdekken dat virussen en bacteriën zo klein zijn, dat je ze niet met het blote oog kan zien. Zelfs met een vergrootglas kom je niet in de buurt. Toch hebben die kleine ‘beestjes’ heel veel invloed op ons leven.

 

Les-unit ‘Voor elkaar zorgen!’ (groep 5 en 6)
De wetenschap en technologie worden steeds slimmer. Hoe kan het dat artsen dodelijke ziektes van vroeger nu kunnen genezen? Hoe kunnen we zorgen dat oudere mensen niet ziek worden? Hoe komt het dat mensen in andere landen heel ver weg ons hier toch ziek kunnen maken? De kinderen gaan deze unit aan de slag met de wereldwijde impact van het Coronavirus.

 

Les-unit ‘Pandemie onder controle’ (groep 7 en 8)
Er komen wereldwijd steeds meer mensen bij. Wat gebeurt er tijdens een pandemie, zoals de Mexicaanse griep of het Coronavirus? De kinderen leren over de risico’s en ontdekken wat we er aan kunnen doen om de pandemie onder controle te krijgen.

 

Mocht je vragen hebben over de units of iets anders, wij zitten stand-by via info@ipc-nederland.nl. Het staat iedereen vrij om de units te delen met leerkrachten die er baat bij hebben.

Voor het peuter- en kleuteronderwijs hebben we  ook lesmateriaal.

 

#samenblijvenleren

 

>> naar de units

 

'IPC en Great Learning Nederland helpen jou als leraar of schoolleider om het weer over leren te hebben.'