visualiseren in het onderwijs

Hoe leer je het onderwijs visualiseren? Je brein is dol op beelden. Visualisatie biedt inzichten en laat kennis beter beklijven. Voor leerkrachten is er ook de korte driedelige cursus ‘Leren visualiseren’. Deze helpt je aan zinvolle visuele ondersteuning in de klas.

 

Je onderwijs visualiseren

Visualiseren is een ideaal middel om opgedane kennis te versterken. Welke verbanden heb je gelegd? Visualiseren stimuleert ook de ontwikkeling van nieuwe ideeën en inzichten. Een beeld roept überhaupt meer op in je brein dan een geschreven woord. Visualiseren door bijvoorbeeld te mindmappen dwingt je om zaken te overdenken, te ordenen en erin te snoeien. Wat is hoofd- en bijzaak?

 

Visualiseren in het onderwijs met IPC

IPC geeft handvatten te over om je onderwijs te visualiseren. Op de leerwand maken de kinderen zichtbaar wat ze al weten van een onderwerp en wat ze hebben geleerd. Denk aan verslagjes, foto’s en tekeningen. Je voegt ook de vakken, de leerdoelen en de hoofdgedachte van een thema toe.

 

Kinderen hebben behoefte aan een duidelijk gestructureerd leerproces met goed afgebakende stappen. Doordat het leerproces elk thema hetzelfde is, weten de leerlingen al snel hoe ze te werk gaan. De verschillende stappen van het leerproces maak je duidelijk met de leerwand. Zo ziet de hele klas waar jullie zijn in het leerproces.

 

De leerwand is een organisch geheel dat steeds in ontwikkeling is. Het reflecteert zoals gezegd het leerproces van de leerlingen. Je betrekt ze steeds weer bij de Big Idea en de leerdoelen. De leerwand helpt verbanden te leggen en ideeën van anderen te zien. Leerlingen zien op de leerwand met eigen ogen de ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden en begrip.

 

Naast de leerwand zijn er tal van manieren om het onderwijs en het leerproces te visualiseren. Denk aan een portfolio, andere plekken in de school of in digitale omgevingen. Juist omdat het visualiseren zo belangrijk is, is er de opleiding ‘Leren visualiseren’.
visualiseren in het onderwijs

De opleiding ‘Leren visualiseren’

De opleiding ‘Leren Visualiseren’ (website) helpt je leerproces en leeropbrengst meer beeldend te maken. Je ervaart wat zinvolle visuele ondersteuning in de klas is. Je leert de kennis tijdens een thema ècht met elkaar te verbinden.

 

Zinvolle visuele ondersteuning in de klas

Tijdens de opleiding ‘Leren Visualiseren’ ervaar je hoe goede visualisatie het inzicht, de reflectie en betrokkenheid van kinderen vergroot. Je onderzoekt nieuwe manieren om het leren weer te geven (in de klas). Je leert bovendien op de juiste manier mindmappen, volgens de Buzan-methode. De kern van goede visualisatie is verbanden logisch zichtbaar maken, zodat de kennis beter beklijft.

 

Het brein en visualiseren in het onderwijs

Tijdens de opleiding ervaar je hoe het brein werkt. Beelden stimuleren meer hersengebieden dan enkel woorden. Dit pas je toe tijdens de voorbereiding van een thema, maar ook tijdens het onderwijs in de klas. De opleiding is ideaal om ervaringen te delen met collega-scholen. Wat werkt voor jullie wel of niet?

 

Meer informatie over de opleiding

Je leest hier meer over de opleiding. De opleiding is toegankelijk voor leerkrachten uit het basisonderwijs en 10-14-onderwijs. Neem voor meer informatie contact op met opleidingen@ipc-nederland.nl.

 

Meer over IPC

Wil je meer weten over het IPC-curriculum? Lees dan gerust verder op de pagina’s over wat IPC is en hoe je IPC als school probeert.

'IPC en Great Learning Nederland helpen jou als leraar of schoolleider om het weer over leren te hebben.'