Met IPC komt je onderwijs in aanmerking voor subsidie internationalisering. Het gaat om de regeling Internationalisering Funderend Onderwijs (IFO), voorheen de IPV-regeling.

Subsidie internationalisering onderwijs

De wereld van onze leerlingen wordt steeds internationaler. Ze leven met steeds meer culturen samen in Nederland, maar communiceren ook steeds vaker wereldwijd. De sociale media zijn vaak internationaal georiënteerd, net als games en allerhande video’s en informatie die online verkrijgbaar is. Engels is daarbij eerder regel dan uitzondering.
 
IPC stimuleert leerlingen om internationaal te denken. Zo zijn er 90 thema’s die voor een aanzienlijk deel internationaal georiënteerd zijn en/of op de eigen maatschappij. De vakken Internationaal en Mens & Samenleving komen net als de persoonlijke ontwikkeldoelen en belangrijke 21e-eeuwse vaardigheden in al die thema’s aan bod.

Subsidie internationalisering onderwijs: mogelijkheden met IPC

Scholen met IPC in hun onderwijs kunnen op meerdere manieren in aanmerking komen voor subsidie internationalisering.

  • Aanschaf van (onderdelen van) het IPC-curriculum
  • Het implementatietraject van IPC
  • Onze professionaliseringstrajecten

 

Voorwaarden voor subsidie internationalisering onderwijs

Op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-i) vind je een aantal voorwaarden om voor de subsidie internationalisering in aanmerking te komen. Zo mag er voor de beoogde activiteiten geen subsidie verkregen zijn uit Erasmus+. Bovendien is er een limiet ingesteld van maximaal drie opeenvolgende jaren subsidie. Daarbij wordt ook de oude IPV-regeling meegeteld.

Voor de aanvraag van de subsidie is het verder van belang dat je als school aantoont een plan te hebben om internationalisering in het onderwijs op school te verankeren.

 

Aanvragen van de subsidie internationalisering

Je vraagt subsidie aan voorafgaand aan het schooljaar. Verstrekking gebeurt op volgorde van aanvraag, tot de pot voor het betreffende schooljaar leeg is. De aanvraag dien je in met het online aanvraagformulier van DUS-i.

 
Let op: het subsidieplafond voor kalenderjaar 2022 is momenteel bereikt. Op 1 november 2022 start de aanvraagprocedure voor 2023.
 

'IPC en Great Learning Nederland helpen jou als leraar of schoolleider om het weer over leren te hebben.'