Opleiding voor het jonge kind op school.

 

Waarom een groep 8-leerkracht iets van groep 1 en 2 hoort te weten

Leerkracht Nico over de opleiding IEYC Het Jonge Kind

Nico van Delst (foto) is IPC-coördinator en groep 8-leerkracht bij basisschool De Ark (website) in het Brabantse Veghel. Nico bedacht samen met zijn collega’s dat het een slimme zet zou zijn om de opleiding IEYC Het Jonge Kind te volgen.

 

We spreken Nico tijdens de opleidingsbijeenkomst van IEYC Het Jonge Kind in Utrecht. Hij vertelt waarom hij als groep 8-leerkracht leert over het lerend spelen bij de kleuters: “We werken al een aantal jaar met IPC en IEYC en de overgang tussen die beide curricula verliep niet goed. Samen met de nieuwe directrice zijn we op zoek gegaan naar een oplossing.”

 

“In groep 4 tot en met 8 hebben we IPC goed onder de knie. We hebben de manieren van denken eigen gemaakt en kennen de grote structuren. De worsteling zat bij groep 3, althans zo leek het. IEYC voor de kleuters stond te zeer los van IPC voor de oudere leerlingen.”

 

“Als ik als groep 8-leraar van de middelbare school terugkrijg hoe onze kinderen het doen, dan weet ik ook waar we misschien nog extra aandacht aan kunnen besteden. Zo is het natuurlijk ook intern bij ons op school. De verschillende groepen staan niet los van elkaar. We moeten vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar het onderwijs op school kijken en zorgen voor een vloeiende doorgaande leerlijn.”

 

“We kijken groepoverstijgend, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid naar het onderwijs op school.”

 

Verschillen en overeenkomsten

Ook als het gaat om persoonlijke doelen en waarden is het slim om naar je doorgaande leerlijn te kijken. Nico zegt hierover: “Bij mij in groep 8 probeer ik ontzettend te hameren op samenwerken. Tijdens de opleiding IEYC Het Jonge Kind ontdek je hoe natuurlijk dat is bij spelende kleuters. Best gek dat we door verdere individualisering zoiets waardevols in groep 3 overboord gooien.”

 

“Mijn inhoudelijke kennis van het kleuteronderwijs was minimaal voor aanvang van de opleiding. Ik heb natuurlijk een bevoegdheid om er les te geven, maar zo voelt het niet. Vanzelfsprekend zie je ook gelijkenissen tussen kleuters en oudere kinderen. Denk aan bepaalde problematieken en ontwikkelingsgebieden. Grote verschillen zitten bijvoorbeeld in het lerend spelen en het meer formele leren op latere leeftijd. Ook de rollen die daarbij gevraagd worden, zijn wezenlijk anders. Dat geldt bovendien voor het registreren van de voortgang in de ontwikkeling van kleuters.”

 

Tot een doorgaande leerlijn komen

In hoeverre lukt het Basisschool De Ark om met de opleiding het onderwijs op school beter neer te zetten? Nico geeft aan dat het proces nog loopt, maar dat er wel stappen gemaakt worden: “We volgen de opleiding met meerdere collega’s, uit de onder- midden- en bovenbouw. Door die drie invalshoeken creëren we overzicht. We krijgen een beter beeld van hoe we de doorgaande leerlijn willen weergeven. Het is bijvoorbeeld een waardevol inzicht dat groep drie geen probleem heeft. Nee, de school heeft een probleem. De doorgaande leerlijn is namelijk nog niet goed neergezet. Daarin speelt bijvoorbeeld ook groep 2 een belangrijke rol en evenzo groep 4.”

 

“Stellen we bijvoorbeeld de IEYC-leerdoelen in groep 2 het hele jaar centraal? Of schuiven we alvast wat IPC-leerdoelen uit groep 3 in de thema’s van IEYC? Misschien is het wel slim om de leerlingen in groep 3 IEYC-thema’s te laten volgen tot kerst, zodat de overgang vloeiender is.”

 

“We krijgen een beter beeld van hoe we de doorgaande leerlijn willen weergeven.”

 

Het IPC-verhaal van De Ark

Basisschool De Ark werkt al de nodige jaren met IPC. De school ontdekte IPC op zoek naar een alternatief voor het traditionele zaakvakkenonderwijs. De zoektocht begon met een andere methode, waarbij het contrast voor veel leerkrachten te groot was. Er miste houvast. Nico zegt hierover: “Bij IPC hebben de meer behoudende leerkrachten houvast. Tegelijkertijd hebben creatieve collega’s de ruimte om de leerdoelen vrij aan te vliegen, gesteund door de activiteiten en suggesties in de units.”

 

Opleiding Het Jonge Kind

Ondanks dat IPC het beste van twee werelden heeft, is het natuurlijk aan de school zelf om het onderwijs zodanig te organiseren dat er goed onderwijs is. Basisschool de Ark pakt die uitdaging met beide handen aan en vond in de opleiding IEYC Het Jonge Kind de nodige kennis, vaardigheden en inzichten. Nico sluit het gesprek mooi af: “Het is zeker aan te raden om deze opleiding met de IPC-coördinatoren en/of andere collega’s te volgen. Er is meer gedeelde verantwoordelijkheid schoolbreed. De opleiders Kim en Christy vullen elkaar goed aan en ook met iets minder voorkennis is de opleiding interessant en goed te volgen.”

 

“Bij IPC hebben de meer behoudende leerkrachten houvast. Tegelijkertijd hebben creatieve collega’s de ruimte.”

Over de opleidingen van IPC en Great Learning

IPC en Great Learning Nederland bieden diverse opleidingen en cursussen aan om de leergerichtheid van het onderwijs in Nederland verder te bevorderen. Het aanbod is een aanvulling op het IPC-lidmaatschap. Het lidmaatschap is er om het curriculum actueel te houden en scholen op uiteenlopende manieren te helpen met hun focus op leren. Denk aan inspiratiebijeenkomsten, webinars over specifieke onderwerpen of voorlichting aan ouders of verzorgers.

Meer interviews met IPC’ers

Op deze website lees je nog meer interviews over IPC. We proberen scholen met bijzondere verhalen zo nu en dan in de spotlights te zetten. Veel leesplezier!
 

'IPC en Great Learning Nederland helpen jou als leraar of schoolleider om het weer over leren te hebben.'