Scholen in het basisonderwijs moeten regelmatig op zoek naar een nieuwe methode wereldoriëntatie. Waar moet je in Nederland als basisschool aan voldoen bij de invulling van wereldoriëntatie? We leggen uiteindelijk ook uit wat je met IPC kunt en waarom het een curriculum is dat niet veroudert zoals veel methodes.

Methode wereldoriëntatie in het basisonderwijs

Met wereldoriëntatie in het basisonderwijs bedoelen we eenvoudigweg alle vakken die gaan over mens en maatschappij, natuur en maatschappij en burgerschap.

Traditioneel gezien heeft men het vaak over aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, kunstzinnige vorming en techniek.

In het Nederlandse basisonderwijs heeft een school betrekkelijk veel vrijheid bij het aanbieden van wereldoriëntatie. De kerndoelen en leerlijnen zoals te vinden op SLO.nl (website) vormen mede de richtlijnen bij het aanbod.

Onderwijs waarbij meer samenwerking tussen leerlingen is.
Vakverbindend en thematisch werken

Voor meer richting bij het vormgeven van wereldoriëntatie in het basisonderwijs zijn er verschillende methodes en curricula. Van oudsher bestaan deze uit kant-en-klare werkboekjes en afgebakende schoolvakken. Tegenwoordig zien we een tendens naar thematisch en ‘vak-verbindend’ onderwijs.

De gedachte is dat kinderen beter leren door de samenhang te zien. Daarmee vervagen de grenzen tussen de vakken. In de dagelijkse praktijk zijn er veel verschillen tussen scholen, van traditioneel tot vakoverstijgend onderwijs.

Wereldoriëntatie heeft in het basisonderwijs extra prioriteit vanaf de wet Funderend Onderwijs uit 2021. De waarden die horen bij burgerschap en de democratische rechtstaat zijn verplichte kost.

Methodes en curricula wereldoriëntatie basisonderwijs

Basisscholen hebben ruim de keuze bij de aanschaf van middelen voor hun wereldoriëntatie.

Er zijn in Nederland ruim 300 scholen die hun wereldoriëntatie met IPC invullen. De methodes van traditionele aanbieders als Noordhoff en Malmberg zijn voor veel scholen ook een optie. Bovendien zijn er een aantal relatief nieuwe spelers op de markt, zoals de Noordwijkse methode en Blink.

Als je als basisschool invulling zoekt voor wereldoriëntatie kun je vaak meerdere aanbieders vergelijken en alvast een inkijkje krijgen in het product en de diensten.

Wereldoriëntatie in het basisonderwijs is meer dan weten waar Madrid ligt.

Waar staat IPC in dit alles?

IPC biedt wereldoriëntatie thematisch aan in de volle breedte. Dat wil zeggen dat alle schoolvakken in het curriculum terugkomen behalve rekenen, taal en begrijpend lezen.

IPC biedt wel haakjes in het curriculum en aanvullende trainingen om een methode taal en rekenen aan de ruim 90 thema’s te koppelen.

Als mensen ons een methode noemen, dan zeggen we heel eigenwijs dat we een curriculum zijn. Op de eerste plaats is IPC een onderwijsconcept dat het leren op school verbetert. Op de tweede plaats koop je geen pakket dat je over 10 jaar wegdoet. Het is een digitaal curriculum dat altijd actueel blijft als onderdeel van een lidmaatschap.

Verder oriënteren

Op deze website lees je nog veel meer over wat IPC is en wat het voor jouw school kan betekenen.

We vinden het belangrijk dat scholen weloverwogen hun keuze maken voor de aanschaf van een wereldoriëntatiecurriculum. Op de pagina ‘Wat is IPC‘ geven we je meer tekst en uitleg over wat IPC is.

Wereldoriëntatie is één van de vele containerbegrippen in het basisonderwijs. Het grenst zeker ook aan (wereld)burgerschap dat hot topic is in onderwijsland. Meer daarover lees je in dit artikel elders op onze website.

IPC een curriculum voor wereldoriëntatie in het basisonderwijs.
taalonderwijs bij de Verbeelding uit Haarlem.

Taalintegratie bij IPC (interview)

Basisschool De Verbeelding uit Haarlem heeft het taalonderwijs aan de IPC-thema’s gekoppeld. We interviewden schoolleider Marjon Weterings.

De Verbeelding heeft het onderwijs zo georganiseerd dat groep 2 en 3 een zachte landing maken in het meer formele leren. De kinderen leren thematisch en taaloefeningen zijn daarbij zo geïntegreerd dat elke leerling op het eigen niveau werkt.

Bij groep 4, 5 en 6 heeft de school de leerlijnen en leerdoelen gekoppeld aan de IPC-thema’s. Ter ondersteuning wordt een compacte taalmethode gebruikt.

'IPC en Great Learning Nederland helpen jou als leraar of schoolleider om het weer over leren te hebben.'