in gesprek met collega's in het onderwijs

In het kader van onderwijskundig leiderschap organiseert Great Learning Nederland tweemaal de masterclass ‘De Professionele Leergemeenschap: de kracht van het luisteren’. Tijdens de bijeenkomsten in Utrecht kijken we samen naar wat er gebeurt als twee mensen met elkaar in debat zijn.

 
Lukt het ze om elkaars argumenten te begrijpen en eventueel hun mening bij te stellen? En hoe zit dat als twee mensen met elkaar in dialoog zijn?
 
We ervaren tijdens de masterclass wat het effect is van goed luistergedrag. We ontdekken hoe we de ander effectief bereiken en merken tegelijkertijd dat wij ook onszelf positief kunnen laten beïnvloeden door de ander.
 
Aan het einde van deze workshop zul je direct in staat zijn om met anderen om jou heen een professionele dialoog te voeren, waarbij communicatie leidt tot synergie.
 

Masterclass onderwijskundig leiderschap

Voor wie is deze masterclass interessant? Op de eerste plaats zijn dat natuurlijk schoolleiders en schooldirecteuren. Omdat leidinggeven daar zeker niet ophoudt zijn de bijeenkomsten ook interessant voor collega’s met leidinggevende taken. Denk aan (IPC-)coördinatoren, IB’ers en stichtingbestuurders.
 
De bijeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van het Great-learning-lidmaatschap. Dat betekent dat deelnemers van scholen met IEYC, IPC, Curriculum 10-14 en IMYC welkom zijn zonder verdere kosten. Vanzelfsprekend mag je met meerdere collega’s deelnemen. Iedere deelnemer mag indien gewenst één introducé meenemen die niet met onze curricula werkt.
 

Praktische informatie over de masterclasses

Werk je niet met een curriculum van Great Learning en ben je niemands introducé? Stuur ons dan even een mail (info@ipc-nederland.nl) en dan bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn.
 
De masterclass zal twee maal aangeboden worden. Eenmaal op vrijdag 12 mei 2023 en eenmaal op woensdag 31 mei 2023. Beide keren vangen we om 13.00 uur aan en eindigen we om 16.00 uur.
 
Locatie: cursus- en vergadercentrum Domstad (bij Utrecht CS)
Website: www.accommodatiedomstad.nl
 
Medewerkers van IPC-scholen melden zich aan via het aanmeldformulier. Daarbij selecteer je je school en kun je ook aangeven of je een gast meeneemt. Mocht je nog vragen hebben: laat het ons gerust weten via info@ipc-nederland.nl.
 

leergerichtheid coachen

Voor scholen die met IPC werken: op 5 oktober start in Utrecht de opleiding Leergerichtheid Coachen. De opleiding is er voor ervaren IPC-leerkrachten, IPC-coördinatoren, interne begeleiders (ib’ers) en locatieleiders, die graag dieper ingaan op de implementatie van IPC op school.

 

Wat is leergerichtheid coachen?

Met leergerichtheid coachen bedoelen we het coachen en veranderen van andere leerkrachten in hun focus op leren. In hoeverre draait wat een leerkracht doet daadwerkelijk om beter worden?
 

Wat is het doel van de opleiding Leergerichtheid Coachen?

Je ontwikkelt je als coach binnen de IPC-implementatie. Daarbij heb je oog voor leren en lesgeven, maar ook voor het veranderproces.
 
Deze opleiding gaat over veranderkunde én persoonlijke effectiviteit. Je past verschillende fasen van een veranderproces toe op je school, met als doel de focus op leren te vergroten. Je werkt bovendien aan je coaching en begeleidt andere leerkrachten op school. We leren je knelpunten bij de IPC-implementatie signaleren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de fasering, onderwijsvisie of rolverdeling.
 
Deze opleiding heette voorheen de Teacher Leader for Learning.
 

school leiders opleidingen

Great Learning Nederland biedt twee opleidingen aan voor schoolleiders en schooldirecteuren: de Assessment for Leaders-opleiding en de School leader for Learning-opleiding. In het nieuwe schooljaar starten we weer met een nieuwe groep deelnemers.

 
De School leader for Learning-opleiding start op 30 september 2022 in Utrecht
Een tweede groep start op 25 november 2022 in Utrecht.
De Assessment for Leaders-opleiding start op: 11 november 2022 in Utrecht
 

Assessment for leaders

De Assessment for Leaders-opleiding specialiseert op het omgaan met verschillen op school en daaraan gekoppeld het IPC-assessmentprogramma. Daarbij is ruim aandacht voor jouw rol als directeur of schoolleider. Lees meer…
 

School leader for learning

Inhoudelijk draait de School leader for Learning-opleiding om de organisatie van IPC op school en je eigen rol daarin. Je staat stil bij de vraag: welke competenties en leiderschapsstijl vraagt het leren en werken met IPC van mij? Lees meer…
 

Schoolleidersregister PO

Bij beide opleidingen werk je aan herregistratie voor het Schoolleidersregister PO.
 
Je werkt bij School leader for Learning aan de volgende professionaliseringsthema’s:
(1) Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen,
(2) Verandermanagement
(3) Visiegestuurd onderwijs.
 
Je werkt aan de volgende bij Assessment for Leaders aan de volgende professionaliseringsthema’s:
(1) Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten
(2) Leerbehoeften van individuele leerlingen
(3) Samenwerken aan passend onderwijs
(4) Wildcard

 
Heb je vragen? Dan helpen we je graag verder via opleidingen@ipc-nederland.nl. Aanmelden kan via de Members’ Lounge.

primair en voortgezet onderwijs

Hoe primair en voortgezet onderwijs kunnen samenwerken? In Apeldoorn weten ze het wel. Op de Parkenschool werken ze met IPC voor het basisonderwijs. Één deur verder ligt het KSG Wereldcollege en daar werken ze met IMYC voor het voortgezet onderwijs.

 

Primair en voortgezet onderwijs slaan de handen ineen

De twee curricula zijn beide onderdeel van de doorgaande leerlijn van Great Learning. Dat bracht de scholen op het idee om de koppen eens bij elkaar te steken. En dat leverde een inspirerende samenwerking op, zowel op visie als in de praktijk.
 
We zijn natuurlijk hartstikke benieuwd naar hoe dat precies zit. Namens de Parkenschool spraken we IPC-coördinator en leerkracht Joyce Kleverwal. Annemarieke Roelevink (docent kunst en IMYC-coördinator) en René de Waard (afdelingsleider onderbouw) vertelden ons de KSG-kant van het verhaal.

“Wij hebben op de Parkenschool kinderen die heel bewust voor de doorgaande lijn van IPC en IMYC kiezen.”

Wat is de voorgeschiedenis van IPC en IMYC op jullie scholen?

Joyce: ”We zijn bij de Parkenschool al een jaar of vijf met IPC aan het werk. Ik heb ook een zoon die op de KSG zit. En zodoende wist ik dat zij met IMYC begonnen. Daar kennen we elkaar dus van.”
 
René: ”Tweeënhalf jaar geleden begonnen we bij de KSG met het onderwijs opnieuw te ontwikkelen. We wilden dat leerlingen meer leerden over andere talen en culturen. En daar is het Wereldcollege uit ontstaan. Op onze zoektocht naar de invulling ervan, kwamen we bij IMYC uit. We hebben op basis van IMYC een eigen leercyclus ontwikkeld. Elk leerjaar staan er drie IMYC-thema’s en een schooleigen thema op het programma.”
 
Annemarieke: ”Ik ondersteun bij de startpunten en afsluitingen van de thema’s. Ik ben erg enthousiast over IMYC. We zitten nog in een fase waarbij we het meemaken ervaren en kijken naar waar we heen willen.”
 

Welke behoeften lagen aan de basis van de samenwerking?

Joyce: ”Ik hoorde in mijn tijd als groep 8-leerkracht best vaak dat kinderen die naar het voortgezet onderwijs gingen het onderzoekende karakter van IPC misten. Toen ik hoorde dat de KSG met IMYC ging werken heb ik René meteen een berichtje gestuurd. Wij werken met IPC en onze scholen zitten letterlijk naast elkaar. Hoe tof zou het zijn als we iets voor elkaar konden betekenen?”
 
“Ik denk namelijk dat er echt een overlap is waar leerlingen iets aan hebben. Je gaat naar de grote middelbare school, maar er is tegelijkertijd ook nog herkenning en houvast door de manier van werken. Binnen een uur had ik een berichtje terug van René. We waren beiden enthousiast over de manier van leren. Daar kwamen al heel snel ideeën uit voort over wat we samen konden doen.”
 
René: ”De onderwijsorganisatie waarbij de KSG hoort, bestond op een gegeven moment tien jaar. In het kader daarvan werden een aantal kinderen geïnterviewd. Wat vonden ze het leukste op school? IPC. En toen dacht ik al: als er zoiets voor het voortgezet onderwijs is, dan zou dat heel goed bij ons kunnen passen.”
 
“We waren al een school die veel deed met internationalisering. Denk aan op uitwisseling gaan en op kamp in het buitenland. Toch was dat nog te beperkt naar onze smaak. We wilden meer talen en culturen op school. Het tweetalige onderwijs is uitgebreid naar de brugklas havo/vwo en dat trekken we komende jaren door naar mavo/havo. Er wordt ook Spaans aangeboden. Maar we wilden nog meer en daar voorzien internationale thema’s in.”
 
“Wat ik uiteindelijk heel prettig vond toen IMYC op ons pad kwam, is dat je de ruimte krijgt om je eigen draai eraan te geven. Je kunt je eigen filosofie in het onderwijs terug laten komen. Het is geen programma dat je één op één overneemt.”
 
“Toen Joyce contact opnam zijn we gaan kijken hoe je de leerlijnen daadwerkelijk laat doorlopen. We hebben veel ideeën. Sommigen laten in de uitvoer nog even op zich wachten door corona. Wat het al wel heeft opgeleverd is bijvoorbeeld een conceptidee voor een 10-14-school in Apeldoorn. Er is inmiddels ook contact met andere IPC-basisscholen om te kijken of we een regionale community op kunnen zetten.”
 
Joyce: ”De samenwerking vindt niet eens zozeer op organisatieniveau plaats. We kijken juist heel praktisch naar hoe we onze kinderen zo breed mogelijk kunnen laten leren. Hoe fijn is het voor brugklassers dat ze nog even terug kunnen af en toe? En waarom kunnen kinderen in groep 7 en 8 niet al iets halen in voortgezet onderwijs?”
 
René: “Ik vermoed dat er best wat samenwerkingen po-vo zijn, maar die zijn meer op werving van leerlingen gericht. Ons motief is leerlingen en collega’s inspireren om het onderwijs steeds beter vorm te geven. Hoe zorg je ervoor dat de motivatie van leerlingen groter wordt in plaats van minder?”

“We zijn als personeel eigenlijk net zo aan het onderzoeken als we willen dat de leerlingen doen.”

Hoe zit jullie samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs in praktische zin in elkaar?

Annemarieke: “We hebben bijvoorbeeld het IMYC-thema ‘Feesten’ gekoppeld aan het IPC-thema ‘Mythes en legendes’.* Om te beginnen hebben we een gezamenlijk startpunt ontwikkeld voor kinderen van groep 7 en 8 en de brugklas. We wilden de afsluiting van de unit op soortgelijke wijze aanpakken, maar corona heeft helaas roet in het eten gegooid. We ontdekten dat de leerlingen hun aandeel in de voorbereidingen heel goed oppakten.”
 

*Zowel scholen van IPC als IMYC werken met centrale thema’s. Elk thema duurt een x-aantal weken en in die periode draait alles op school om het thema. Dat betekent ook dat de schoolvakken steeds vanuit hun eigen perspectief naar het thema kijken en dat er volop verbanden gelegd worden. Je plant de thema’s zo dat ze kerndoeldekkend zijn.

 

Jullie zijn anderhalf jaar op weg bij de KSG. Wat is tot dusver de meerwaarde van IMYC?

Annemarieke: “Het thematische werken in het voortgezet onderwijs maakt dat docenten uit hun eigen lokalen komen. In het basisonderwijs gebeurt dat natuurlijk veel meer vanzelf. Leerkrachten zoeken de verbinding en inspireren elkaar. Dat was in het begin wennen, maar gebeurt nu steeds meer. Er is daardoor meer reuring in de school. Alles draait om het thema en de leerlingen zien meer de verbanden. Dat is vooralsnog het grote winstpunt.”
 

Wat kan de Parkenschool bij KSG halen en vice versa?

Joyce: ”Je kunt op beide scholen soortgelijke thema’s naast elkaar plannen. Dankzij de samenwerking kunnen onze leerlingen meer verdieping zoeken bij de KSG. Bijvoorbeeld: wij hebben een handvaardigheidslokaal, maar in Annemariekes lokaal op de KSG is er nog veel meer mogelijk. Er zijn kinderen die dat fantastisch vinden en allerlei mogelijkheden zien. Maar er zijn ook kinderen die dat ingewikkeld vinden en liever teruggaan naar de basis. Dat kan dan in een kleinere omgeving op de Parkenschool, waar we misschien wat praktischer denken”
 
“We hebben ook plannen voor gastlessen. Zo zou je bijvoorbeeld een geschiedenisdocent van de KSG kunnen uitnodigen voor een bepaald onderwerp in de geschiedenisles. Niet elke leerling zal daar klaar voor zijn, maar er zijn ook genoeg leerlingen die dat onwijs tof vinden. Je ziet dat kinderen ook veel meer koppelingen maken, doordat het niet alleen vanuit de eigen school aan bod komt.”
 
René: “In het basisonderwijs zie je bijvoorbeeld hartstikke mooie leerwanden, waarop leerlingen informatie delen en laten zien hoe ze iets geleerd hebben. Iedereen kan er vanuit zijn eigen perspectief mee aan de slag. Daar kunnen wij van leren.”
 
“Wat ook leerzaam is, is dat de Parkenschool al een stuk langer met IPC werkt. Zo kunnen we bij hen kijken waar ze na enkele jaren mee bezig zijn. Wat zijn dan de uitdagingen waar je voor staat? Klopt het nog wat je doet? Zo hebben we besloten om hier geen IPC- maar een IMYC-coördinator (Annemarieke) aan te stellen, waarmee we ervoor willen zorgen dat we IMYC stevig inbedden.”*
 

*De IPC-coördinator is de kartrekker van IPC binnen de school en onderhoudt de contacten met de IPC-trainer. Hij/zij helpt het schoolteam om IPC beter te gebruiken en ziet welke stappen er te maken zijn in de ontwikkeling van de school. We bieden een coördinatorenopleiding aan voor iedereen die zich wil ontwikkelen als IPC-coördinator.

 

Wat zijn de uitdagingen in de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs?

René: “Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat bij iedereen het kwartje valt. Waarom is het waardevol wat je doet? Mensen voelen bijvoorbeeld dat ze meer willen samenwerken en daarin weten we elkaar steeds een beetje beter te vinden. Een uitdaging is om hierin de juiste modus te vinden. Dit geldt ook voor het elkaar vasthouden en niet opgeven. Een heldere visie helpt hierbij. Tot slot stelt voortschrijdend inzicht je voor uitdagingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor wiskunde. Daar was in eerste instantie geen ondersteuning voor vanuit IMYC, maar inmiddels wel.* Het is een uitdaging om wiskunde alsnog aan te laten sluiten.”
 

*Na de lancering van IMYC ontstond al snel behoefte aan IMYC Wiskunde. Hoe vertaal je de abstracte, wiskundige wereld in het thematische leren? Uiteindelijk is dat minder moeilijk dan je denkt, want wiskunde komt overal in terug. Niet alleen in vakken als techniek en natuurkunde, maar zeker ook in taal- en kunstvakken. Op het moment van schrijven heeft ongeveer de helft van de IMYC-thema’s materialen voor wiskunde en er volgen er nog meer, dankzij een bevlogen ontwikkelteam.

 
Joyce: “Toen we begonnen met IPC was ik groep 8-leerkracht. Ik heb geen moment gedacht dat IPC niet zou aansluiten op het voortgezet onderwijs. Maar je staat wel voor de uitdaging om dat uit te leggen aan ouders en verzorgers. We hadden bijvoorbeeld geen toets meer voor topografie, maar in plaats daarvan leerden we waardevollere vaardigheden, waar je uiteindelijk in het voortgezet onderwijs veel meer aan hebt.”
 
“Je hoeft ook niet per se op de klassieke manier te toetsen om te merken dat de kennis wel degelijk aanwezig is. Bij het thema ‘Chocolade’ onderzoeken leerlingen zelf wat chocolade is, waar het vandaan komt en waar de cacaoplantages liggen. Ze onthouden de topografie veel beter, dan wanneer ze een hoofdstad uit hun hoofd moeten leren voor een toets. Het is een andere manier van denken en kijken. Dat moet je ouders en verzorgers vertellen. En je moet inzien dat kinderen het zelf kunnen en veel meer leren dan je zou denken.”
 

Wat zijn jullie ervaringen met de doorstroom van leerlingen van de Parkenschool naar de KSG?

 
René: ”We hebben in de brugklas leerlingen afkomstig van meerdere IPC-scholen in de regio Apeldoorn gevraagd naar feedback op onze activiteiten. Dat hebben we meegenomen in de ontwikkeling voor jaar 2 op onze school. Annemarieke is daar nog een stapje verder in gegaan door kinderen vooraf te betrekken. Hebben ze bijvoorbeeld nog ideeën voor de collectieve afsluitingen van het thema?”
 
“We merken dat wat we doen en wat we vertellen, effect heeft. Er vragen meer kinderen informatie aan voor onze school. Het spreekt aan. Kinderen die IPC kennen, vinden aansluiting bij ons. Dat neemt niet weg dat kinderen zonder IPC-achtergrond ook heel enthousiast worden. Een sterke visie op leren is uiteindelijk het belangrijkst, ook voor de aanwas van nieuwe leerlingen”
 
Annemarieke: “De kinderen weten doorgaans heel goed wat ze willen. Dat ervoeren we bijvoorbeeld tijdens de open dag. Het gaat niet alleen om sfeer; kinderen zijn heel bewust bezig met hoe ze graag leren.”
 
Joyce: ”Wij hebben op de Parkenschool kinderen die heel bewust voor de doorgaande lijn kiezen. Momenteel zijn er al twee kinderen in groep 8 die naar de KSG willen, vanwege IMYC. Hoewel niet de intentie van onze samenwerking is het een onbedoeld gevolg.”

“Een sterke visie op leren is uiteindelijk het belangrijkst.”

Willen jullie tot slot nog iets meegeven aan de lezers?

René: ”Samen maak je de school. Het is daarom belangrijk om naar elkaar te luisteren, in gesprek te blijven en vanuit een heldere visie op leren het onderwijs door te ontwikkelen.”
 
Annemarieke: “Vergeet niet van het proces te genieten. Er ontstaat namelijk veel beweging op school. We zijn als personeel eigenlijk net zo aan het onderzoeken als we willen dat de leerlingen doen.”
 
Joyce: “Bij de Parkenschool zien we vergelijkbare ontwikkelingen. Samen groeien betekent bijvoorbeeld ook dat je soms een stap op de plaats moet maken. Zo hakt twee jaar corona er voor veel leerkrachten in. De één is misschien weer heel snel op weg en de ander heeft er even moeite mee. Dat is helemaal prima. Je hebt uiteindelijk iedereen nodig, zoals René zegt.”
 

Verder lezen over ons primair en voortgezet onderwijs?

Wil je meer weten over wat we binnen het primair en voortgezet onderwijs te bieden hebben? Neem gerust een kijkje op deze website. Zo leggen we hier meer uit over wat IPC precies is. Ben je benieuwd naar IMYC, dan praten we je hier bij.

Meer interviews met IPC’ers

Op deze website lees je nog meer interviews over IPC. We proberen scholen met bijzondere verhalen zo nu en dan in de spotlights te zetten. Veel leesplezier!
 

MijnRapportfolio IPC

We zoeken voortdurend naar manieren om scholen te ondersteunen bij hun onderwijs. Zodoende kwamen we een aantal jaren geleden bij het digitale portfolio MijnRapportfolio. De IPC-module van MijnRapportfolio is sindsdien onderdeel van je IPC-lidmaatschap.

 
Met jouw feedback hopen we het product te verbeteren en nog beter te laten aansluiten bij de schoolpraktijk. We hebben 7 vragen voor je en invullen duurt ongeveer 2 tot 5 minuten.

 

Webinar MijnRapport

Wil je meer over MijnRapportfolio weten of weer even je kennis opfrissen? Op 3 november organiseert de softwareontwikkelaar van MijnRapportfolio een webinar over het digitale portfolio en de IPC-module. Aanmelden kan via deze link.
 

Wat is MijnRapportfolio?

MijnRapportfolio is een online tool om de ontwikkeling van leerlingen zichtbaar te maken. De kinderen in deze video lichten het verder toe!

IPC Natuur en Techniek

We organiseren door het schooljaar heen een aantal Specials, digitaal of verspreid over Nederland. Tijdens deze kleinschalige bijeenkomsten focus je samen met deelnemers van andere scholen op relevante onderwijsthema’s. Wij vinden het belangrijk om ervaringen te delen en zien de Specials als een mooie toevoeging binnen het lidmaatschap.
 
Good to know. Met de Specials gaan geen extra kosten gemoeid voor de deelnemers. Ze zijn onderdeel van het IPC-lidmaatschap.
 

IPC Special ‘Natuur & Techniek’ op 6 oktober

Op 6 oktokber organiseren we voor alle IPC-lidscholen een online special over IPC en Natuur en Techniek. We beginnen om 15.30 uur en ronden om 16.30 uur af.
 
Om in te spelen op de technologie van de toekomst en de kennis die dit vraagt, is het sinds 2020 verplicht om op de basisschool wetenschap & technologie aan te bieden. IPC-scholen werken al jaren op een geïntegreerde manier en richten zich behalve op kennis ook op de vaardigheden en inzicht.
 
De doelen en onderwerpen komen in uiteenlopende IPC-units terug. Om echt ervaring op te doen, wordt er bij het IPC-vak natuur veel gewerkt met experimenten. Bij techniek mogen de leerlingen bij zelf producten creëren.
 
Tijdens deze special
Tijdens de special ‘Natuur & techniek’ gaan we in op veelgestelde vragen over de IPC-onderzoekscirkel. We laten hierbij het puntje van de ijsberg zien. Voor een uitgebreidere training, kunnen scholen contact opnemen met ons, via info@ipc-nederland.nl.
 
Zoals Einstein ooit zei: “Als we wisten wat we deden, dan heette het geen onderzoek”.
 
Verder lezen over IPC: 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs

IPC en Great Learning Nederland zetten zich in om het leren van kinderen te verbeteren. Met onze opleidingen dragen we daar mede aan bij. Je volgt de opleidingen naast je lidmaatschap. Ze zijn toegespitst op individuele deelnemers en worden normaliter binnen een schooljaar afgerond.
 
Welke opleidingen bieden we in het schooljaar 2021-2022 aan? Hieronder vind je een overzicht. Vanzelfsprekend kun je met vragen altijd bij ons terecht, via opleidingen@ipc-nederland.nl.
 

IPC-coördinatorenopleiding

Als IPC-coördinator ben je de trekker van IPC binnen de school en onderhoud je de contacten met de IPC-trainer. Je bent zowel ondersteuner, excellente leerkracht, verbeteraar als coach. De opleiding wordt verzorgd in de omgeving Utrecht, Meppel en Eindhoven. Leer meer…

 

Teacher Leader for Learning

Tijdens de Teacher Leader for Learning-opleiding gaan we met IPC het leren verbeteren op jouw school. Jouw ervaringen en de wensen van de school vormen het uitgangspunt en bepalen mede de theorie en methodiek van de opleiding. Leer meer…

 

Leren Visualiseren

Soms kun je iets drie keer zeggen of zelfs opschrijven, maar uiteindelijk snap je het pas als je het ziet. Je brein smult van beelden. Dat geldt al helemaal voor je leerlingen en hun brein. De IPC-opleiding ‘Leren visualiseren’ brengt meer visualisatie in je lessen, zowel in het leerproces als in de leeropbrengst. Leer meer…

Opleidingen voor schoolleiders

We bieden voor schoolleiders en directeuren twee opleidingen aan: de School Leader for Learning en Assessment for Leaders. Je werkt ook aan je herregistratie voor het Schoolleidersregister PO.
 

School Leader for Learning

Inhoudelijk draait de School leader for Learning-opleiding om de organisatie van IPC op school en je eigen rol daarin.
 
Je werkt met deze opleiding aan de volgende professionaliseringsthema's: 
(1) maatschappelijke en technologische ontwikkelingen,
(2) verandermanagement
(3) visiegestuurd onderwijs
Leer meer…

 

Assessment for Leaders

De Assessment for Leaders-opleiding specialiseert in het omgaan met verschillen op school en daaraan gekoppeld het IPC-assessmentprogramma. Ook bij deze opleiding is er ruim aandacht voor jouw rol als schoolleider.
 
Je werkt aan de volgende professionaliseringsthema's:
(1) Aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten
(2) Leerbehoeften van individuele leerlingen
(3) Samenwerken aan passend onderwijs
(4) Wildcard

Leer meer…

Opleiding IEYC

Het Jonge Kind*

Als leerkracht van het jonge kind leg je het onmisbare fundament voor een leven lang leren. Spel en interactie met de omgeving (en leerkracht) zijn daarbij essentieel. De Opleiding IEYC Het Jonge Kind geeft je beter zicht op de ontwikkeling van het jonge kind. Lees verder…

*Deze opleiding is ook toegankelijk voor deelnemers zonder IPC

Het NOS Jeugdjournaal halen en een echt octrooi verdienen met het #IPC-thema ‘Uitvindingen en machines’? Het overkwam de tienjarige Jibbe van De Visserschool uit Amsterdam, nadat de juf de ideeën van de kinderen voorlegde aan een octrooibureau.
 
Jibbe bedacht een ingenieus systeem waarbij hij magneten op een bepaalde manier in gebouwen plaatste, waardoor het effect van aardbevingen geminimaliseerd kan worden.
 
Het octrooibureau vond het idee zo goed dat de 7000 euro die met de octrooiaanvraag gemoeid gaan geschonken werden. Jibbe is hiermee de jongste uitvinder die een octrooi toegekend krijgt.
 
Bekijk het videofragment op Jeugdjournaal.nl.
 
Verder lezen over IPC: 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs

Net voor de meivakantie was het dan zover, de vierhonderdste IPC-school die met het Nederlandstalige IPC-curriculum van Great Learning Nederland werkt!
 
In een jaar met veel aanpassingen zijn we blij dat scholen ons nog steeds vinden en bezig zijn met waar het om gaat: kinderen beter laten leren.
 
De eer is aan basisschool De Ruyter uit het Gelderse Weurt en we zijn natuurlijk razend benieuwd naar waarom ze ook in Weurt voor IPC kiezen. Directeur Petra Veltman licht het toe:
 
“We waren al heel lang op zoek naar iets moois naast onze cognitieve vakken. Tijdens die zoektocht viel het ons op dat veel aanbieders zich vooral richten op het digitale aanbod.’ In IPC hebben we een concept gevonden dat veel omvattender is. Met veel meer mogelijkheden en diepgang. Voor ons is met name inzetten op samenwerking heel belangrijk. We hopen door onze keuze voor IPC de kinderen hierin te kunnen laten groeien.”
 
Als er iets te vieren valt, kan een cadeautje natuurlijk niet uitblijven. De lidmaatschapskosten voor basisschool De Ruyter zijn het eerste jaar voor onze rekening. Vierhonderdste IPC-school worden, doe je tenslotte maar één keer! Welkom en van harte gefeliciteerd!
 

Onderdeel van een internationale familie

Hoe zat het ook alweer? Er zijn dus vierhonderd IPC-scholen die met het Nederlandstalige curriculum werken, verspreid over vijf (!) landen. Verder zijn er nog meer dan duizend scholen die met het Engelstalige curriculum werken, verspreid over negentig landen. Dat zijn niet alleen mooie cijfers, maar brengt ook een brok aan ervaring, passie en expertise.
 
Wat in 2012 als IPC Nederland begon, heet inmiddels Great Learning Nederland. Zoals je wellicht weet, bieden we ook drie andere curricula aan: IEYC voor de jongsten, Curriculum 10-14 voor tieners en IMYC voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Met deze doorgaande leerlijn proberen we het onderwijs in Nederland te verbeteren voor kinderen van 2,5 tot 16 jaar.
 
Op naar de volgende mijlpaal!
 
Verder lezen over IPC: (wereld)burgerschap op de basisschool

Wegens succes verlengd. Op woensdag 26 mei om 16.00 uur organiseren we een webinar voor medewerkers en leerkrachten van basisscholen die meer over IPC willen weten en benieuwd zijn naar IPC op hun school. IPC is een onderwijsconcept en curriculum voor het basisonderwijs in één.
 
IPC-trainer Marleen Lapidaire gaat daarbij in op de vraag: “Welke 3 dingen kunnen IPC-leerlingen als de beste?”
 
Marleen neemt je in grofweg een half uur mee in wat de ervaringen van IPC-scholen zijn. Wat zeggen ouders? Wat zeggen leerkrachten? Maar nog belangrijker: wat zeggen de leerlingen? Aansluitend is er een kwartier de tijd om vragen te stellen.
 
Goed om te weten: dit webinar komt overeen met het webinar van 19 april.

Aanmelden

We beginnen zoals gezegd om 16.00 uur en om 16.45 uur ronden we af. Ben jij erbij? Geef je dan op via het aanmeldformulier. Het webinar is vrij toegankelijk voor iedereen die meer over IPC willen weten. Indien je nog vragen hebt, stel ze gerust via info@ipc-nederland.nl.
 

'IPC en Great Learning Nederland helpen jou als leraar of schoolleider om het weer over leren te hebben.'